Brana Vladisavljevic

Najnoviji članci od Brana Vladisavljevic

“Jezik je takođe oblik otpora”

"Kao građanin meksičke države, zahtevam da moj jezik, naši jezici i narodi, imaju jednake mogućnosti za opstanak i postojanje bez straha od gašenja. "