Manifest Globalnih glasova

Verujemo u slobodu govora: u zaštitu prava na slobodan govor – i prava na slušanje. Verujemo u univerzalno pravo na korišćenje sredstava za izražavanje mišljenja.

Svima koji žele da govore, nastojimo da obezbedimo načine da to i učine – kao i da svima koji žele da slušaju, to omogućimo.

Zahvaljujući novim alatima, izražavanje mišljenja ne može više biti kontrolisano od strane onih koji poseduju opremu za izdavanje i distribuciju, ili od strane država koje bi želele da ograniče mišljenje i komunikaciju.

Danas bilo ko može da poseduje moć štampe. Svako može da ispriča svetu svoju priču.

Mi nastojimo da gradimo mostove među ljudima tako da se oni međusobno bolje razumeju. Zajedno težimo da radimo efikasnije i da delujemo snažnije.

Verujemo u snagu direktne komunikacije. Veza između pojedinaca iz različitih krajeva sveta je snažna, ona je lična i politička. Verujemo da je razgovor van granica od suštinske važnosti za budućnost koja nastoji da bude slobodna, poštena, prosperitetna i održiva za sve stanovnike naše planete.

Dok nastavljamo da radimo i govorimo kao pojedinci, nastojimo da prepoznajemo i promovišemo naše zajedničke interese i ciljeve. Takođe se obavezujemo da poštujemo, pomažemo i slušamo jedni druge, kao i da učimo jedni od drugih.

Mi smo Globalni Glasovi.