Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Manifest Globalnih Glasova

Verujemo u slobodu govora: u zaštitu prava na slobodan govor – i pravo na slušanje. Verujemo u univerzalno pravo na korišćenje sredstava za izražavanje mišljenja.

Svima koji žele da govore, nastojimo da obezbedimo načine da to i učine – kao i da svima koji žele da slušaju, to omogućimo.

Zahvaljujući novim alatima, izražavanje mišljenja ne može više biti kontrolisano od strane onih koji poseduju opremu za izdavanje i distribuciju, ili od strane država koje bi želele da ograniče mišljenje i komunikaciju.

Danas bilo ko može imati moć štampe. Svako može ispričati svetu svoju priču.

Mi nastojimo da gradimo mostove među ljudima tako da se oni međusobno bolje razumeju. Zajedno težimo da radimo efikasnije i da delujemo snažnije.

Verujemo u snagu direktne komunikacije. Veza između pojedinaca iz različitih krajeva sveta je snažna, ona je lična i politička. Verujemo da je konverzacija van granica suštinska za budućnost koja želi da bude slobodna, poštena, prosperitetna i održiva za sve stanovnike naše planete.

Dok nastavljamo da radimo i govorimo kao pojedinci, nastojimo da prepoznajemo i promovišemo naše zajedničke interese i ciljeve. Obavezujemo se takođe da poštujemo, pomažemo i slušamo jedni druge, kao i da učimo jedni od drugih.

Mi smo Globalni Glasovi.