Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

O Globalnim Glasovima

Globalni Glasovi predstavljaju zajednicu sa više od 500 blogera i prevodioca iz celog sveta koji zajedno rade kako bi vam preneli izveštaje sa blogova i iz građanskih medija sa akcentom na glasove koji se obično ne mogu čuti u glavnim međunarodnim medijima.

Globalni Glasovi nastoji da objedine, podstaknu i poboljšaju globalnu konverzaciju na internetu, da istaknu mesta i ljude koje ostale vrste medija uglavnom ignorišu. Naš posao je da razvijamo programe, institucije i odnose koji će omogućiti da se čuju glasovi sa svih strana sveta.

Milioni ljudi iz celog sveta danas bloguju, kreiraju podkastove, postavljaju fotografije, video snimke i informacije, ali osim što znate gde to da pogledate, možete imati poteškoća da pronađete  poštovane i uverljive glasove. Naš međunarodni tim se sastoji od autora-volontera i urednika koji su aktivni u svojim blogosferama o čemu pišu za Globalne Glasove.

Globalni Glasovi su u Holandiji pridruženi neprofitnoj fondaciji Stichting Global Voices. Mi nemamo kancelariju nego radimo kao virtuelna zajednica, a sastanke održavamo samo kada se za to ukaže prilika, obično tokom naših  samita. Troškove pokrivamo iz subvencija, sponzorstava, provizija od urednika i donacija.

Naši projekti

Globalni Glasovi se uz pomoć naših prevodilaca-volontera prevode na više od 15 jezika. Oni su osmislili projekat Lingva.
U okviru sajta imamo i stranicu Zagovaranje i mrežu za pomoć ljudima da izraze svoje mišljenje tamo gde im zbog cenzure to nije omogućeno. 
Takođe imamo i projekat Podizanje GLasova čiji je zadatak da pomogne marginalizovanim zajednicama da posredstvom građanskih medija izraze svoje stavove, posebno u pogledu razvoja sveta. 

Pročitaj više o našim projektima

Naša istorija

Globalne Glasove su 2005. osnovali Rebeka MekKinon, bivši šef CNN-ovog biroa u Pekingu i Tokiju i Etan Zakerman, tehnolog i stručnjak za Afriku, u vreme dok su zajedno sarađivali sa Berkman centrom za internet i društvo na univerzitetu Harvard. Ideja za projakat nastala je na međunarodnom sastanku blogera koji je u decembru 2004. održan na Harvardu, a jednostavno je počela da se realizuje kao blog. Ovde su zapisnik i podcast sa tog sastanka.

Globali Glasovi su se brzo proširili zahvaljujući patronatu Berkman centra, podršci Reutersa, fondacije MacArthur i  energiji i kreativnosti naših saradnika.

Naši osnovni ciljevi

U vreme kada međunarodni mediji na engleskom jeziku ignorišu mnoge stvari koje su značajne za veliki broj ljudi u svetu, Globali Glasovi su postavili za cilj da isprave neke nepravde koristeći snagu građanskih medija. Verujemo u slobodu govora i gradimo mostove među ljudima.

Želimo da:

  • skrenemo pažnju na najinteresantnije razgovore i poglede koji se pojavljuju u građanskim medijima širom sveta povezujući tekstove, podcastove, fotografije, video snimke i druge forme koje se pojavljuju u građanskim medijima.
  • olakšamo pojavu novih glasova tako što ćemo putem obučavanja, pomaganja i uputstava pomoći ljudima da savladaju kako da bezbedno koriste dostupne i besplatne programe da bi izrazili svoja mišljenja.
  • zastupamo slobodu izražavanja širom sveta i da zaštitimo prava građana-novinara kako bi bez straha od cenzure i proganjanja mogli da pišu o događajima i da iznose svoje stavove.

Da bi ste saznali više, molimo vas da pogledate najčešće postavljana pitanja.