Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Lingva

Lingva - Projekat Prevođenja Globalnih Glasova

Projekat Lingva ima za cilj da poboljša Globalne Glasove tako što će uz pomoć prevodilaca-volontera prevoditi sadržaje na druge jezike osim engleskog. Na taj način se otvara mogućnost komunikacije sa blogerima i čitaocima koji ne govore engleski jezik.

Pogledajte najnovije prevode.

Ako želite da nam se pridružite, kontaktirajte nas koristeći Lingva obrazac.

Lingva stranice koje se redovno ažuriraju:

Lingva stranice u nastajanju (pomozimo im da se razviju)

Ukratko o nastanku

Inspirisana jednom radionicom o globalnim glasovima i jeziku na samitu Globalnih Glasova u Delhiju, grupa blogera francuskog govornog područja obratila se osnivačima Etanu Zakermanu, Rebeki MekKinon i saradniku iz Tajvana Portnoju u vezi sa kreiranjem stranice Globalnih Glasova na francuskom jeziku po ugledu na Portnojev pionirski poduhvat sa stranicom na kineskom jeziku. I druge jezičke grupe su izrazile isto interesovanje, i tako je Lingva nastala.

Odakle su Lingva prevodioci?

Iz celog sveta.

Pogledajte veću mapu.

Pridružite se

Izabrani jezici odražavaju inicijativu neke jezičke zajednice. Bilo koji jezik za koji postoji inicijativa biće dodat u Lingva. Lingva prevodioci-volonteri su na naslovnoj strani, poveren im je vrh strane i mogu steći vrednu preporuku ili graditi sopstveni portfolio na taj način. Lingva prevodioci uglavnom pomažu da se svet poveže i da se pojačaju glasovi. Ako želite da se pridružite nekom od gore navedenih projekata, molimo vas da kontaktirate rukovodioce ove stranice, inače koristite obrazac ispod da biste poslali email ljudima koji održavaju različite Lingva stranice.