Članci o Karibi

Stare statue, nove mape

Most  03/09/2020

„Ovakvo postupanje Kolumbovi lokalni privrženici nisu mogli zamisliti: njima je stara mapa zakon i treba da ostane zakon, bez obzira sa koliko krvi je natopljena.”