Makedonska vlada obećava da će povući školski udžbenik ispunjen mržnjom prema ženama

Makedonski udžbenik na stolu učenika. Fotografija: Meta.mk, CC-BY.

Ova priča se prvo pojavila na stranici novinske agencije Meta.mk, projektu Metamorfozis fondacije. Uređena verzija se objavljuje u nastavku kao deo sporazuma o deljenju sadržaja.

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Severna Makedonija 16. decembra je najavilo da će izmeniti srednjoškolski udžbenik sociologije nakon lavine kritika na mreži (gore desno izaberite BCS za verziju na srpskom).

Ovo se navodi u udžbeniku, koji se u makedonskim školama koristi od 2002:

Причините за различното учество на жените во криминалитетот се објаснуваат со општествената положба на жената. Ако жената е затворена во домот и нема никакви јавни улоги, таа нема можност да прави кривични дела. Жената на тој начин е заштитена од многу комуникации, одговорности, ангажмани, натпревари, конфликти и е упатена да се грижи за семејството, а со тоа помалку е изложена на влијанието на објективните криминогени фактори. Во услови на поголема општествена активност можно е да дојде до поголема криминална активност особено кај некои видови кривични дела.

Razlozi za različitu stopu učestvovanja žena u kriminalnim aktivnostima objašnjavaju se socijalnim položajem žena. Ako je žena zatvorena u kući i nema javne aktivnosti, tada neće imati mogućnosti da izvrši bilo kakav zločin. Na ovaj način žena je zaštićena od mnogih komunikacija, odgovornosti, takmičenja, sukoba i usmerena je na održavanje porodice. To će joj pomoći da bude manje izložena kriminalnim faktorima. U uslovima povećane aktivnosti [žena] u društvu moguće je da bi došlo do pojačane kriminalne aktivnosti, naročito u pogledu određenih krivičnih dela.

Deo iz kontroverznog udžbenika sociologije. Slika se široko deli na društvenim mrežama.

Na istoj stranici piše sledeće:

Жените во помал обем ги извршуваат и следниве кривични дела: прељуба, недозволен абортус, уцени, кражби, кривоклетство.

U manjoj meri žene su izvršioci sledećih krivičnih dela: preljube, ilegalnog pobačaja, ucena, krađa i laganja pred sudom.

U stvari, preljuba nije krivično delo u Severnoj Makedoniji.

Ministarstvo prosvete (MP) je saopštilo da će udžbenik, koji su napisali univerzlitetski profesori Nelko Stojanoski, Milena Gjuroska, i Zoran Matevski, biti pregledan i preispitan za školsku godinu koja počinje od 2020. godine.

Zvaničnici ministarstva prosvete su dodali da preispituju i ažuriraju sadržaj udžbenika uz pomoć učitelja i učenika od 2017. godine, i da dotični udžbenik nije dobio nikakvu povratnu informaciju. Službena izjava glasi:

Во таа насока, уште во 2017 година Министерството, односно Педагошката служба спроведе анкета помеѓу наставниците во основните и средните училишта со цел да достават сугестии, да укажат на забелешки од сите можни аспекти во врска со содржината на учебниците кои се одобрени и се применуваат во наставата, заради пристапување кон нивна корекција и ажурирање. За учебниците за кои добивме забелешки беше спроведен процес на корекција и повторно печатење во 2018 година, но меѓу нив не беше и учебникот кој денес е предмет на повеќе медиумски текстови, односно за истиот не беа доставени забелешки.

S tim u vezi, Ministarstvo, odnosno Pedagoška služba, sprovelo je anketu među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama 2017. godine, kada su od njih tražili da daju predloge i povratne informacije o svim mogućim aspektima sadržaja udžbenika koji su odobreni i koriste se za nastavu, da bi se to ispravilo ili nadogradilo. Proces ispravke i ponovnog štampanja udžbenika počeo je 2018. Međutim, udžbenik koji stvara polemiku u medijima danas nije bio uključen u taj postupak revizije, jer nije bilo primedbi o tome tokom prethodnih konsultacija.

U napomeni se dodaje da je MO zatražilo od Biroa za razvoj obrazovanja (BRO), državnog tela zaduženog za razvoj nastavnog plana i programa, da ispita sadržaj svih udžbenika. Procena BRO će poslužiti kao osnova za predstojeću reformu kurikuluma.

Irena Cvetkovik, Marže koalicije. Fotografija: Andrej Lembanov, koristi se uz dozvolu.

Irena Cvetkovik, izvršna direktorka Marže koalicije, organizacije koja se zalaže za ljudska prava, rekla je za da se stereotipi i diskriminatorni stavovi kriju iza jezika „naučne istine” u makedonskom obrazovnom sistemu.

Фактот дека жените по статистика извршуваат помал број на кривични дела споредено со мажите не може да се објаснува, а уште помалку да се одобрува, со одржување на родовата нееднаквост и притискање жените да останат во приватната сфера на домот и семејството, оставајќи ја јавната сфера на мажите. Точно е дека жените се помалку подложни на криминално онесување, но тоа треба да биде претставено како пример, како добар пример и токму заради тоа да се инсистира жените што повеќе да ја окупираат јавната сфера носејќи поинакви вредности како чесност, посветеност.

Statistička činjenica da žene čine manje krivičnih dela u odnosu na muškarce ne sme da se objasni, ili još gore potvrdi, promovisanjem rodne nejednakosti ili prisiljavanjem žena da ostanu u privatnoj sferi kuće i porodice, a javnu sferu prepuštaju samo muškarcima. Tačno je da su žene manje sklone kriminalnom ponašanju, ali to treba predstaviti kao pozitivan primer u kontekstu insistiranja na tome da se žene više uključe u javnu sferu, jer bi sa sobom donele i vrednosti poput poštenja i predanosti.

Cvetkovik, koja poseduje doktorat u studijama o rodu, pozvala je vlasti i članove akademske zajednice da urade kompletnu reviziju svih školskih knjiga i nastavnog materijala kao prvi korak ka sveobuhvatnoj reformi makedonskog obrazovnog sistema. Ona je napomenula da Marže koalicije ovaj zahtev kontinuirano postavljaju od 2011. godine.

2012. godine, Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija je odbio njenu kandidaturu za asistenta u nastavi na Filozofskom fakultetu. Ranije su je profesori pedagogije sa istog univerziteta tužili za klevetu nakon što je napisala uvodni članak za novine u kojem je optužila jedan od njihovih udžbenika za promovisanje homofobije. Sud je presudio u korist Cvetkovikove. Mnogi su sumnjali da su dotični profesori vršili pritisak na univerzitet da joj se odbije zaposlenje.

Dijana Stojanovic Djordjevic, Kvinna till Kvinna Foundation. Photo used with permission.

Dijana Stojanovic Djordjevic. Fotografija: Fondacija Kvinna till Kvinna, koristi se uz dozvolu.

Dijana Stojanovik Gjorgjevik, koja poseduje doktorat o političkim naukama s naglaskom na pol, a radi kao menadžer programa u Fondaciji Kvinna till Kvinna, organizaciji za ženska prava, je izjavila za Meta.mk da je količina diskriminatorskih, stereotipnih i neprimerenih informacija u udžbenicima za osnovnu i srednju školu “zastrašujuća.”

Neki od primera uključuju nekritičnu reprodukciju narodnih priča (kao na primer “Lenja žena“), pesama i poslovica koje promovišu patrijarhalne vrednosti, a ne pružaju odgovarajući kontekst savremenom društvu. Zaključila je:

Само детално прегледување на сите содржини со родови очила и низ родова призма може да ги елиминира оние информации кои што допринесуваат за одржување на родовата нееднаквост.

Samo detaljan pregled svih udžbenika s rodne perspektive može da ukloni sadržaj koji pridonosi rodnoj nejednakosti.

Nizak kvalitet i ideološka pristrasnost makedonskog školskog materijala su bili među ključnim pokretačima protesta protiv desničarske vlade koja je vladala Severnom Makedonijom od 2006. do 2017. godine.

Poboljšanje kvalitete udžbenika i pregled rodno osetljivog jezika bilo je glavno obećanje u kampanji levičarske vlade izabrane 2016. godine.

Do sada ta obećanja nisu u potpunosti ispunjena, a potvrđena tromost vlasti doprinela je nedavnom besu na društvenim medijima zbog knjige o sociologiji.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.