Belorusija: Istok i Zapad i ništa između?

„Istok je Istok, a Zapad je Zapad, i nikada se dve strane neće sresti.” Ova hronična zloupotreba Kiplingove fraze izgleda da je postala realnost za sve veći broj Belorusa, dok su nedavni protesti  i kriza postali neprijatno iznenađenje za poslednju  sovjetsku “uspavanu lepoticu” . Budeći se u divljem i neprijateljskom svetu, mnog ljudi se pitaju: ” Koga briga za Belorusiju” ”

Reportaža iz zapadnih medija o nedavnim kretanjima u Belorusiji uveliko prati opšti obrazac represije, ističući nekoliko opozicionih lidera, ali ipak malo prenaglašava poznatu priču. Istina je da je ekonomska kriza koja je nedavno pogodila zemlju kao i postepeno preuzimanje beloruske ekonomije od strane Rusije začinilo čorbu, gde bi poslednja vest bila u vezi sa proterivanjem predsednika Lukašenka.

Svake godine 25. marta beloruski opozicioni lideri i aktivisti organizuju skup kako bi obeležili Dan slobode koji nije zvanično priznat praznik. Fotografija Ivan Uralsky, copyright Demotix (25/03/2010).

Svake godine 25. marta beloruski opozicioni lideri i aktivisti organizuju skup kako bi obeležili Dan slobode koji nije zvanično priznat praznik. Fotografija Ivan Uralsky, copyright Demotix (25/03/2010).

Belorusija je izgleda mislila da ostane između Istoka i Zapada. Ili bi Lukašenko, ili neko drugi, zaista mogao učiniti drugačije? Po svemu sudeći, glasovi, kojih je u Belorusiji sve više, kažu da će se ta među pozicija zadržati, i Belorusija će ostati u sivoj zoni između Istoka i Zapada.

Dakle, LJ korisnik by_volunteer  se žali  [ru] da je ekonomija zemlje rasprodata Rusiji, pošto Evropa ima dovoljno svojih problema o kojima mora da brine:

Беларусь пошла с молотка и это очевидный конец. Руководство Беларуси заключило сделку и тихонько распродаёт страну, в расчёте на политическое убежище, все наши ура-патриоты спокойно на это смотрят. Основные предприятия страны переходят в собственность к России, это российские капиталовложения в нашу собственность. Как можно это допустить и как может ЕС так спокойно упускать свои перспективы на будущее в Беларуси?! Это же полный провал европейской политики, тем более в ЕС нарастает огромный финансовый кризис, европейский бизнес девать просто некуда. Это немощный инфантилизм и позор, нельзя допускать завершения сделки с Россией, это огромная ошибка, нужно срочно принимать меры!

Belorusija je otišla pod [aukcionarski] čekić i to je bila neminovna stvar. Beloruski lideri su napravili dogovor i mirno prodaju zemlju, računajući na politički azil, a sve naše “patriote” to mirno posmatraju. Glavna preduzeća u državi postaju ruska svojina. To je ruska investicija u našu imovinu. Kako se to dozvoljava, i kako EU može tako mirno dići ruke of Belorusije?! To je jednostavno totalni slom evropske politike, naročito kada velika finansijska kriza u EU raste, i kada evropski biznis jednostavno nema gde da se preusmeri.  To je detinjarija i sramota. Ne može se dozvoliti “poslovanje” sa Rusijom. To je velika greška, i potrebna je hitna akcija!

Ali, gde je Evropa, i gde je pravda? Osećanja odbačenosti  i očigledan nefer odnos sa svih strana, povećavaju osećaj opšteg razočaranja i beznadežnosti u svakodnevnom životu kao i nade za budućnost. Pišući o odbijanju šengenske vize za njenog sina, jedna majka lamentira [ru] nad time kako se ljudi iz Belorusije osećaju:

Нет правды в Беларуси. Десятки лет мы получаем лживую информацию, слышим безответственные обещания, видим потемкинские деревни. Наелись. Все цивилизованные страны единодушны в оценке и называют такое поведение властей издевательством над народом. Но как оценить издевательство над многострадальными гражданами посольств этих цивилизованных стран, когда после заявлений о смягчении визовых режимов для белорусов, отказывают в визе даже тем белорусам, которые по всем критериям очень даже выездные. [—] Мой сын закончил третий курс университета. Хотел съездить во Францию по частному приглашению. Получил отказ. Поскольку ничего плохого за ним никогда не водилось, единственной причиной отказа считаю административный арест 19 декабря на 15 суток. Он проходит по спискам и, скорее всего, поэтому посольство Франции ответило: «У нас нет уверенности, что вы покинете страну по истечению срока визы». Интересно получается. Два списка фигурируют для запрета въезда в Евросоюз: официальный – список чиновников и неофициальный список задержанных. [—] И стало, знаете, очень обидно. И очень одиноко. И за демократию бьют по голове, и демократия бьет по голове. И никому мы не нужны. Ладно бы не нужны – и на порог не пускают. А главное, никакими демократическими процедурами это решение не оспорить. Где справедливость, где права человека, какие гаагские суды рассматривают отказы в выдаче визы? Какие правозащитные организации защищают таких людей? А главное, отличается ли белорусская судья, превентивно выносящая приговор за несовершенное правонарушение, от французского чиновника, отказывающего в визе за несостоявшийся невозврат?

Ne postoji poverenje u Belorusiji. Mi decenijama dobijamo samo laži, slušamo neodgovorna obećanja, gledamo Potemkinova sela. Siti smo toga. Sve civilizovane zemlje imaju isti stav i nazivaju ovakvo ponašanje vlasti ismevanje naroda.  Ali kako se takvo izrugivanje  građana koji toliko dugo pate tretira od strane ambasada tih zemalja, kada posle deklaracije o olakšicama u viznom režimu , budu odbijeni  čak i oni građani koji ispunjavaju uslove za dobijanje viza . [—] Moj sin je završio treću godinu fakulteta, i želeo je da ide u Francusku na privatni poziv. Odbijen je [za vizu]. Kako nikada nije učinio ništa loše, jedini razlog za odbijanje, prema mom mišljenju, jeste njegovo hapšenje 19. decembra [tokom post-izbornog protesta]. On je na spiskovima, i prema tome, francuska ambasada je odgovorila: «Ne znamo da li ćete napustiti zemlju [Francusku] nakon isteka vize». Sve to postaje interesantno. Izgleda da postoje dva spiska za odbijanje viza: zvanični – birokratski – i nezvanični spisak sa imenima onih koji su bili hapšeni.  [—] To postaje zaista bolno.  Dobijete udarac u glavu za demokratiju, a onda dobijete udarac u glavu od demokratije. Nikome ne trebamo. U redu je,  ako vam ne trebamo, nemojte dozvoliti da vam pređemo prag. Ali, glavna je stvar da ne postoje demokratske procedure po kojima bi se žalili na ovakvu odluku. Gde je pravda, gde su ljudska prava? Koji Haški sud razmatra odbijanje viza? Koje organizacije za zaštitu građanskih prava brane ove ljude? I iznad svega, da li se beloruski sudija, koji preventivno donosi presudu za krivično delo koje nije izvšeno, razlikuje od francuske birokratije, koja ne odobrava vizu zbog “nevraćanja”  koje se nije dogodilo?

Dotičući klasično tolstojevsko pitanje zla u nama, i potrebu da se sa njim suočimo, LJ korisnik dolka777 pita [ru] kako su ljudi dozvolili Lukašenkovom režimu da se razvije:

Как мы вскормили диктатора. Это вопрос, который я себе задаю постоянно. Мучительно вспоминаю, как и когда я сама впустила в себя эту диктатуру. Свято верю, что в каждой судьбе должен быть такой момент, когда ты соглашаешься со злом только потому, что твой двоюродный брат работает в КГБ и он – клевый парень, а тебе не хочется его обижать. Или хвастаешься другом, который парится в парилке с личным сантехником Его Величества. Шугаешься коллег или сокурсников, которые связаны с оппозицией. Думаю, что здесь, в бай-политикс собрались те, которые, возможно, ничего такого не делали. Но все же. [—] И теперь вопрос каждому: что ты лично сделал для того, чтобы в Беларуси воцарился диктатор?

Kako smo hranili diktatora? To pitanje postavljam sebi sve vreme. Bolno je setiti se kako i kada sam lično dozvolio da ova diktatura dođe. Iskreno verujem da u svakoj sudbini mora da postoji takav momenat kada pristanete na pakao samo zato što vaš rođak radi za KGB, a on je “kul” čovek i ne volite da povredite njegova osećanja. Ili se hvalite prijatelju koji se pario u istoj sauni kao njegovo Visočanstvo. Klevećete one kolege ili školske drugove koji su povezani sa opozicijom. Verujem da se ovde na sajtu .by-politics, okupljaju oni koji možda nisu uradili ništa slično. No svejedno. A sada pitanje za sve: kako ste lično doprineli da diktator može da vlada u Belorusiji?

Dakle, dok piskavi glasovi Lukašenkovih pristalica i opozicionih aktivista dostignu kreščendo, možda postoje slabiji glasovi koji se pitaju zašto oni jednostavno ovde ne mogu biti dozvoljeni, “tuteishi”, i voditi normalan život između Rusije i Evrope. 

Čuvena Kiplingova poema o Istoku i Zapadu ima manje poznat završetak: “…Ali ni na Istoku ni na Zapadu ne postoje ni granice, ni rase, ni poreklo kada dva snažna čoveka stoje licem u lice bez obzira što dolaze iz različitih krajeva sveta!”

Dakle, ako bi Rusija i Evropa, kao dva snažna čoveka, naučile da poštuju jedna drugu, gde bi to ostavilo Belorusiju nego u sivoj zoni? Možda je Istok, za mnoge Beloruse, Istok, a Zapad je Zapad, a između nema ništa.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.