Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

„Nezavisnost Katalonije” objašnjena na šestnaest jezika


Debitantski video snimak Katalonskog projekta (@Catalan_Project [kat.]) prikazuje Fernanda de Kastra, „Katalonca iz Galicije i Španije“, kako predstavlja projekat i objašnjava razlog zbog kojeg neki Katalonci žele nezavisnost od Španije, koristeći šestnaest jezika koje govori. Dostupni su i titlovi na drugim jezicima: engleskom, francuskom, nemačkom, španskom i katalonskom.

Katalonski projekat, neprofitibilno nezavisno udruženje, omogućuje otvorenu platformu na internetu gde „svi građani koji žive i/ili trade u Kataloniji, a imaju ideje kako da se radi na stvaranju bolje države“ mogu da raspravljaju o tome kakva bi trebalo da bude, hipotetički govoreći, nezavisna Katalonija, jer „nezavisnost nije cilj, već polazna tačka“. Projekat prikuplja fondove na sajtu za kolektivnu saradnju, Verkami.