Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Iran: Fotografije o umetnosti i persijskoj istoriji

Iranski građanski mediji ne govore samo o politici i protestima, nego takođe i o životu, umetnosti i istoriji. Vahid Rahmanian je kreativni foto bloger koji objavljuje fotografije o umetnosti i istorijskim mestima u Iranu. Uz Vahidovu dozvolu, ispod objavljujemo nekoliko fotografija. Kliknite na njih da biste videli veću verziju na njegovom blogu. 

Koloristična džamija

Nasir AlMolk džamija, Shiraz

Slika na zidu Chehela Sotouna (40 stubaca) u Esfahanu (Isfahan) prikazuje persijskog plesača koji igra na dvoru kralja Safavida.

Tanjiri sa različitim dizajnima

Ovi tanjiri pokazuju raznolikosti MinaKari, specifičnu rukotvorinu Esfahana