· januar, 2017

Članci o Istočna & Centralna Evropa iz januar, 2017

‘Najbrža presuda u istoriji’ kažnjava srpski časopis zbog kleveta protiv ministra unutrašnjih poslova

"Kako novinar može da bude 'neovlašten' da obavlja svoj posao: da sakuplja informacije i da, na osnovu sakupljenih dokaza, predlaže zaključke?"

Ruske reči 2016. godine, objašnjene

Kao i mnoge reči u ruskom, one se mogu objasniti, ali ne baš i prevesti.