Usred suše i klimatske krize, meksička država Keretaro suočava se sa mogućom privatizacijom vode

Poruke glase: „Nije suša, to je pljačka” i „Ljudi Santjago Meksititlana ne žele pljačku vode. Ugovaranje mora biti od strane ljudi za ljude.” Fotografija autora, koristi se uz dozvolu.

Meksiko se suočava sa pojačavanjem efekata klimatske krize, sa sve ozbiljnijim sušama, poplavama, i požarima širom zemlje. Ljudi počinju da pate od nestašice vode, borba za pristup vodi raste u zemlji tokom poslednje decenije.

Keretaro, država u centralnom Meksiku sa visokim stopama vodenog stresa i ranjivosti, jedina je država koja nikada nije imala posebno lokalno zakonodavstvo o vodama. Trenutno je cela teritorija države pogođena sušom, a preko trećine područja je pogođeno ovom sušom. Štaviše, 26 glavnih brana u Keretaru se prazne.

31. marta predložena su dva zakona koja su izazvala zabrinutost javnosti.

#Upozorenje: Upozoravaju na privatizaciju vode u #Kueretaro; nameravaju da ubrzaju proces odobravanja inicijative.
Oko 30 ekoloških i aktivističkih organizacija protestovalo je da odbiju dve inicijative predstavljene @Legislatura_Qro.

Organizacije civilnog društva kritikovale su oba predloga kao rizične jer se ne bave važnim aspektima regulacije voda, kao što su uticaj na ekološku održivost, ruralni kontekst i klimatske promene, kao i zato što uspostavljaju privatizovano upravljanje uslugama pijaće vode, model koji je naširoko doveden u pitanje zbog svog negativnog uticaja na ljudsko pravo na vodu

Izvestilac UN-a @SRWatSan je već upozorio na rizike #LjudskaPrava o privatizaciji javnih vodovodnih usluga; zašto stalno insistiramo na tome?

Guverner države Keretaro, Državna komisija za vode i neki zakonodavci su tvrdili da predloženi zakon nije imao za cilj da privatizuje državnu vodu, već da dodeljuje ugovore za javne usluge privatnim kompanijama. Međutim, razne grupe civilnog društva i aktivisti su istakli da je „dodela ugovora o uslugama” oblik privatizacije prema izvestiocu Ujedinjenih nacija o ljudskom pravu na ispravnu vodu za piće i sanitaciju. 

Mreže iz cele zemlje, među kojima su Koalicija radnika u odbrani javnih vodnih usluga, Nacionalna koalicija za vodu za sve, Meksička mreža plovnih puteva, Koalicija meksičkih organizacija za ljudska prava na vodu i Mreža za akciju slatke vode Meksiko, upozorio je na potencijalne uticaje odobravanja inicijativa, s obzirom na efekte koje je privatizacija imala u drugim meksičkim državama, a posebno u Keretaru u poslednje dve decenije.

Osc identifikuje 3 rizika u #waterwiththe #Keretaro Zakonu o vodama:
⚖️Bez stvarnog uključivanja #LjudskihPrava ili vodne pravde.
🌎Bez osnova za holističko upravljanje #KlimatskimVanrednimSituacijama
⛔#UgovaranjeJePrivatizacija i #PrivatizacijaNijeOpcija

Dok se u glavnom gradu trenutno koristi ugovaranje usluga, formalizacija ovog modela otvorila bi vrata normalizaciji onoga što je, prema akademskim i novinarskim istraživanjima, jedan od glavnih uzroka aktuelne lokalne krize vode. Poslednjih godina, sukobi izazvani otimanjem vode izazvali su demonstracije u Amealku, Kaderejti i drugim gradovima u Keretaru. 

Uz haštag #AguasConLaLeyDeAguas (Voda uz zakon o vodama), organizacije i stanovnici pozivaju na otvoreni parlament kako bi se suzbili rizici i uključili predlozi građana.

Lokalni parlament još nije predvideo otvaranje prostora za učešće javnosti, uprkos činjenici da je to obaveza prema Escazu sporazumu, međunarodnom ugovoru koji se bavi pristupom informacijama, učešćem javnosti i pristupom pravdi u pitanjima životne sredine u Latinskoj Americi i Kariba, a čiji je Meksiko deo. 

#OtvoreniParlament nije forum ili nekoliko dana za slanje mišljenja putem pošte, to je širok, blagovremen, transparentan, inkluzivan i adekvatan proces u skladu sa obavezama i standardima #EscazúAhora i ljudskim pravom na vodu. #AguasConLaLeyDeAguas ⚠️💧of #Querétaro

*Ovaj tekst je pripremljen uz doprinose pravnog tima ekološke i umetničke akcione grupe Bajo Tierra Museo del Agua iz Kueretaro-a

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.