Venecuela: Promovisanje narodne umetnosti putem bloga.

Narodna umetnost je u Venecueli jedan od najiskrenijih izraza predstava koju njene pokrajine imaju o lepoti koja ih okružuje. Po definiciji ova vrsta umetnosti je uglavnom anonimna. Istoričar umetnosti, Rikardo Ruis, sa Univerziteta u Andima, govori o narodnoj umetnosti kao o nečemu što je izvan akademskih konvencija (PDF), i da se u većini slučajeva takva umetnost smatra „naivnom“ ili „ruralnom“. U početku, narodna umetnost se definisala kao seoska, a njeni primeri su, u većini slučajeva, bila dela prehipanske umetnosti. Neformalnost te umetnosti je učinila da se o njoj misli kao o izrazu folklora i manje važnoj od akademske. Ipak, autor smatra da se fenomen narodne umetnosti, pogotovo u Venecueli, mora shvatiti kao jedna mutirajuća manifestacija koja se kreće u raznim pravcima, istim onim koje prati umetnikova vizija lepote, istorije,života i smrti. Danas, putem interneta ovi izrazi dopiru do jedne nove publike, jednog prostora koji nije bio dostupan mnogim narodnim umetnicima.
Luis Akosta, jedan od tih umetnika, kreirao je blog kao sredstvo za promovisanje narodnih umetnika: Vodič rukotvorina. Poneki primeri nekih umetnika mogu se videti na ovom snimku. Prema rečima Akoste:

La mayoría de (estos artistas) no disponen de los recursos tecnológicos que provee internet para darse a conocer (…) Esta iniciativa es gratuita e independiente (y) está sustentada por el trabajo voluntario…

„Većina (ovih umetnika) ne raspolaže tehničkim sredstvima koje pruža internet da bismo ih upoznali (…) Ova inicijativa je besplatna i nezavisna i podržana je dobrovoljnim radom…“

Još jedan projekat u kom Akosta, zajedno sa još 10 umetnika, predstavlja njihov rad na internetu za javne izložbe je grupa Aravanej. Grupa je predstavljena na ovom snimku:

Na svom blogu, Akosta prikazuje i promoviše rad svojih kolega umetnika i zanatlija:

…me he dedicado al modelado en arcilla y a la pintura desde el año 1984 cuando vivia en caracas , mi ciudad natal, desde 1993 resido en valencia (Venezuela). La imaginería de las devociones religiosas populares de Venezuela , sus personajes típicos y figuras de nuestra historia, han sido los motivos de mi trabajo con la arcilla y la pintura durante estos años (…) en esta página quiero mostrar ese trabajo y también el de otros creadores y artistas populares de mi país y del mundo…

„… posvetio sam se modeliranju glinom i slikarstvu još od 1984. godine kada sam živeo u Karakasu, mom rodnom gradu, a od 1993. živim u Valensiji (Venecuela). Lik narodnih religioznih privrženika Venecuele, tipični likovi i figure naše istorije, bili su motivi mog rada sa glinom i mojih slika tokom ovih godina (…). Na ovoj stranici želim da prikažem taj rad, kao i rad ostalih stvaralaca i narodnih umetnika moje zemlje i sveta…“

Dajem ti Mesec i zvezde od Luisa Akoste, objavljeno uz dozvolu

Elgar Ramires, iz Karakasa, se takođe bavi promovisanjem narodnih umetnika i njihovih dela putem bloga. Na svom blogu “Umeće u Tapari”, Ramires prikazuje dela napravljena od semenki, drveta i tikvi.

…el fin de este blog es promover y difundir a artesanos que elaboran piezas únicas e irrepetibles, de excelente calidad, en tapara, semillas, madera… Y con la posibilidad de contactarlos directamente.

“…cilj ovog bloga je promovisanje i širenje zanatlija koji obrađuju jedinstvena i neponovljiva dela, izvrsnog kvaliteta, u tikvi, semenkama, drvetu… I uz mogućnost da se direktno kontaktiraju.”

U ovom albumu fotografija prikazuju se dela Jarice Moline. Ova umetnica radi sa tikvama u pokrajini Paolo Negro, u Aragui.
Oblici narodne umetnosti sa ovim inicijativama prelaze putve koji još nisu istraženi. Dela koja su ranije bila pristupačna samo u blizini mesta na kome su nastala, sada se mogu videti po čitavom svetu zahvaljujući naprednosti tehnologije. Ovo je jedan od brojnih oblika gde su umetnost i tehnologija pružile ruku jedna drugoj poslednjih godina. Verovatno će ovi prostori mnogo poslužiti u širenju umetnosti i predstave krajeva koji su malo poznati, ali koji puno govore o životu i poznavanju jedne Venecuele, malo poznate van svojih granica.

Od Laure Vidal. Objavljeno 10. avgusta 2010.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.