Da li romanski jezici postaju rodno neutralniji?

Slika sa Pixabay, uz Pixabay Licencu, remiksovana od strane Globalnih Glasova.

U narednim mesecima, Globalni Glasovi će istraživati ne-binarne jezičke inicijative, koje su u početku bile poznate kao “inkluzivni jezik”. Ova prva zajednička priča počinje istraživanjem roda u romanskim jezicima.

Jezik se može posmatrati kao oblik magije koja deluje na svet. Ono što govorimo i način na koji koristimo jezik utiče na naše razmišljanje, maštu i našu stvarnost.

U većini romanskih jezika postoje ženske i muške oznake roda za imenice, prideve, članove, lične i pokazne zamenice. U situacijama kada je pol osobe nepoznat ili kada se govori o grupi mešovitog pola, važeća pravila romanskih jezika daju prednost muškom rodu kao opštem standardu. Za razliku od rumunskog, koji je sačuvao srednji rod iz latinskog, francuski, španski, portugalski, italijanski i katalonski jezik imaju samo binarne oznake roda i, prema tome, stvaraju posebne probleme za rodnu neutralnost.

Aktivizam za rodnu neutralnost u jeziku je deo šireg pokreta da se dovede u pitanje, odbije i razmontira seksizam ispoljen kroz jezik. Aktivisti tvrde da dominacija muškog roda u jezicima nije neutralna kao što se obično navodi, nego da je zapravo istorijski nametnuta kroz ideološke i političke procese. 

Tokom poslednjih decenija, neki pokreti su zahtevali povećanu vidljivost žena i drugih polova u jeziku promovisanjem upotrebe zamenica za srednji rod i flekcija sa različitim kombinacijama simbola ili vokala.

U francuskom, stara pravila se dovode u pitanje

Slika od Chabe01, Wikimedia Commons, uz CC BY-SA 4.0

Deca koja studiraju francuski brzo nauččesto ponavljano gramatičko pravilo: “muški rod ima prednost nad ženskim”. To znači da u rečenicama u množini sa različitim polovima, muški rod dominira. Među zajednicama koje govore francuski, pravopis poznat kao inkluzivno pisanje se poslednjih godina proširio kako bi se pozabavio ovom lingvističkom predrasudom o rodu.

Prvi način usvajanja inkluzivnog pisanja jeste da se koriste neutralni oblici gde god je moguće, na primer “lectorat” (‘čitateljstvo’) umesto “les lecteurs” (m.) or “les lectrices” (ž.). Druga tehnika eksplicitno uključuje nastavke i muškog i ženskog roda. Na primer, nastavci “e” i “ice”, često korišćeni za ženski rod, bi usledili posle nastavka za muški rod, recimo “lecteur·ice·s” (‘čitaoci’).

Iako su ovaj pravopis usvojili neki javni mediji, univerziteti i nekoliko kompanija, on je i dalje veoma kontroverzanpre svega u Francuskoj, gde kritičari tvrde da je nepotreban.

Najčešća nova zamenica koja se koristi za ne-binarne osobe ili za grupu mešovitog pola je “iel” – kontrakcija zamenica “il” i “elle” (‘on/ona’). Ipak, još uvek ne postoji saglasnost o tome kako označiti neutralni rod u drugim delovima govora. Na primer, ako se koristi “iel”, govornici i dalje mogu biti primorani da odaberu, kasnije, jednu od binarnih opcija roda za nastavke prideva ili imenica. Za sada, zamenice i rodno-neutralne alternative nemaju institucionalno odobrenje i nisu u širokoj upotrebi izvan  queer, LGBTQI+ i feminističkih krugova.

Aktivne debate u španskom i portugalskom

“Nijedno dete se ne rađa kao mačo” znak na maršu za prava žena u Santa Feu, Argentina, 2017. Slika sa Wikipedia, uz CC BY-SA 4.0

Razni pokreti na španskom govornom području se snažno bore za rodnu neutralnost. Jezički aktivizam je posebno jak u Argentini, gde je postao snažno retoričko i političko sredstvo u javnom diskursu: predsednik Alberto Fernandes je koristio neke oblike rodno-neutralnog jezika u svojim govorima, nekoliko univerziteta ga je dozvolilo u akademskim radovima, a javne institucije poput Centralne Banke su ga usvojile u zvaničnim komunikacijama.

Tokom poslednjih decenija bilo je više pokušaja da se rodna neutralnost primeni u španskom jeziku; najraniji je uključivao upotrebu “x” i “@” umesto vokala koji označava rod kao što je ‘tod@s’ (‘svi’). U skorije vreme, aktivisti su počeli da koriste “e” kao opštu, neutralnu opciju, i neutralna zamenica “elle” se pojavila kao alternativa za “él/ella” (‘on/ona’).

Mada se ove forme uglavnom koriste u okviru LGBTQI+ i feminističkih krugova, noviji izveštaj sajta Chequeado koji se bavi proveravanjem činjenica pokazuje da argentinski govornici već prihvataju (ili tolerišu) neke rodno-neutralne reči. Takođe, nova anketa španske organizacije Fundéu je istakla povecanu upotrebu “x”, “@” ili “e” od strane španskih govornika koji koriste Tviter u svakoj zemlji.

Portugalski je sličan španskom kada su u pitanju alternative za rodnu neutralnost U 2015. godini, Andrea Zanela, brazilska psihološkinja, sastavila je manifest za “radikalno inkluzivnu komunikaciju” na portugalskom u partnerstvu sa kompanijom Diversity Box. Od tada, Diversity Box pravi rodno-inkluzivne vodiče za kompanije.

Kao u španskom, upotreba “x” ili “@” je postala popularna na internetu, posebno među feminističkim grupama, iako se ne uklapaju u gramatička pravila portugalskog jezika što zahteva zakonske promene u brazilskom Kongresu. Ova tema trenutno nije na dnevnom redu zakonodavstva u Brazilu.

Italijani oklevaju sa schwa 

IPA grafikon vokala, sa Wikipedia uz CC BY-SA 3.0

U Italiji, iako debate o rodnoj neutralnosti nisu toliko prisutne kao na španskom govornom području, postoji rasprava koju vodi italijanska lingvistkinja Vera Gheno o schwa ili scevà (ә), simbolu Međunarodne fonetske abecede (IPA).

Schwa potiče iz dijalekata centralne i južne Italije i može se koristiti kada se govori o više osoba na rodno-neutralan način. Mogao bi da zameni * ili “@” na kraju reči koje imaju oznaku roda, što je vrlo čest slučaj na internetu ali nemoguće u govornom italijanskom. U avgustu 2020. godine, italijanska blogerka Alis je objasnila kako da se izgovara schwa.

Ovaj predlog je pre pet godina sastavio građanski projekat “Italiano Inclusivo” (‘Inkluzivni italijanski’), iako zvanični autoritet za jezik, Accademia della Crusca, i dalje odbija da prihvati schwa (i bilo koju drugu formu) kao evoluciju ka neutralnom italijanskom jeziku.

Feministi i LGBTQI+ zajednice preuzimaju vođstvo u Kataloniji

Na teritorijama gde se govori katalonski, adaptacija ne-binarnih jezičkih rešenja koja su nastala na španskom govornom području dobija zamah u feminističkim i LGBTQI+ krugovima. “Elli” i “ellis” postaju alternative za “ell/ ella” (‘on/ona’) i oblike množine “ells/elles” (‘oni’ m., ‘one’ ž.). 

Iako mnoge institucije – uključujući lokalnu vladu Katalonije – decenijama preporučuju upotrebu ne-binarnog jezika, smernice sa Autonomnog Univerziteta Barselona fokusiraju se na strategije kao što je davanje prednosti postojećim neutralnim alternativama poput “el professorat” (grupa profesora) ili formi sa dvostrukim rodom kao “els professors i les professores” (‘profesori’ m. i ‘profesorke’ ž.), ili opštim formama ženskog roda.

Ne-binarni jezički izazovi u rumunskom

Ne-binarni jezik predstavlja naročiti izazov u rumunskom. Forme kao što su “@” ili “e” nisu od koristi u rumunskom pošto “o” nije uobičajen nastavak za muški rod a imenice ženskog roda se tradicionalno formiraju dodavanjem sufiksa na imenicu muškog roda (“activist“>”activistă“). Ponekad se koristi alternativni nastavak “X”, na primer “activistX” umesto “activiști”/”activiste“, što su muški i ženski oblici za množinu. Međutim, rodni aktivisti koriste zamenice “ei” ili “ele” (kao grub prevod za englesku rodno-neutralnu zamenicu ‘they’) da izbegnu upotrebu oznaka roda.

Nasuprot gorepomenutim jezicima, rumunski je sačuvao srednji rod iz latinskog, ali on se uglavnom koristi za predmete ili grupne pojmove. Sve imenice srednjeg roda su muške u jednini i ženske u množini, tako da gramatički srednji rod ne znači obavezno neutralnost iz ne-binarne jezičke perspektive. Stoga, uprkos naizgled lingvističkoj prednosti, čini se da je rodna neutralnost u rumunskom trenutno daleko od napretka.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.