Projekti o transparentnosti u centralnoj i istočnoj Evropi

Ima mnogo projekata u centralnoj i istočnoj Evropi u kojima učestvuju građani a koji se odnose na transparentnost države. Većina njih se realizuje u partnerstvu  sa značajnim institucijama koje obezbeđuju finansijsku i metodološku podršku, kao što su  Institut za otvoreno društvo, Moje društvo i Međunarodna transparentnost. Mnogi takođe  sarađuju sa lokalnim organizacijama i medijima. Razgovarala sam sa ljudima koji su uključeni u takve projekte u Poljskoj i Mađarskoj, a oni su pomenuli i inovativne poslove koji dolaze iz Češke i Slovačke, kao što je KohoVolit.eu.   Pre nego što bliže pogledamo primere projekata, dozvolite mi da sa vama podelim moje generalno viđenje nakon što sam prosstudirala nekoliko glavnih projekata iz Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke. Aktuelni tipovi projekata o transparentnosti u svakoj od ovih država zavise od profila onih koji su uključeni u prvobitnu akciju, od njihovog odnosa sa državom, kao i od prirode učešća građana. Svi ovi projekti  potvrđuju potrebu da se otkriju informacije koje se odnose na vršenje vlasti na jedan jednostavno predstavljen, lako svarljiv način. Svejedno da li se to radi uz podršku mnogih volontera, ili sa manjim grupama posvećenih aktivista, svi oni ulažu mnogo vremena u njihove projekte i trude se da pribave precizne informacije koje bi trebalo da budu dostupne javnosti. Svi oni otkrivaju pitanja koja se tiču odgovornosti države. U mnogim slučajevima, njihova saradnja sa mainstream medijima koji igraju značajnu ulogu u vršenju pritiska na  narodne poslanike i druge nosioce javnih funkcija. Neki projekti imaju cilj da istaknu često pasivne stavove građana u regionu koji se odnose na korupciju, koja je spomenuta u ćaskanju sa Kepmutatas u Mađarskoj, a koja potiče iz nedostatka razumevanja zvanične postojeće procedure za građane da otkriju vladine zloupotrebe. Brzo postaje očigledno da u centralnoj i istočnoj Evropi raste svest građana o transparentnosti i metodama u borbi protiv korupcije koje su isto toliko značajne kao i vršenje pritiska na predstavnike vlasti da postanu transparentniji u njihovim poslovima i troškovima.

Iz Češke Republike i Slovačke smo videli konverzaciju sa KohoVolit.eu, projektom  dva posvećena čoveka koja su potrošila svoje vreme podižući svest o predstavnicima parlamenata u obe zemlje kao i predstavnicima Evropskog parlamenta. Kao što je pomenuto u intervjuu, glavni izazovi se odnose na nedostatak učešća građana u politici te na nedostatak zvaničnih informacija  na web sajtovima parlamenata.

U Slovačkoj se realizuje drugi interesantan projakat Alijansa za fer – plej, gde su političari zamoljeni da uzmu aktivno učešće u projektu, a ako bi to propustili da urade, bili bi suočeni sa medijskom pokrivenošću  po pitanju najosetljivijih tema u vremenu koje vodi do izbora. Da ponovimo, to otkriva strategiju kombinacije istraživanja i dostupnosti podataka u partnerstvu sa mainstream medijima  kako bi izvršili pritisak na političare da budu transparentniji i odgovorniji dok su na vlasti.

U Mađarskoj, projekat  Kepmutatas.hu reaguje na izazov lošeg prezentovanja javnih informacija kreirajući vizuelni program koji na jednostavnom grafikonu sa dodatnim detaljima pokazuje procenu neprijavljenih troškova kampanje od strane glavnih političkih stranaka. Uprkos medijskoj podršci i jasnom pozivu na akciju, još uvek postoji nedostatak političke volje za reformu zakona o finansiranju kampanja. Od političkih stranaka se ne zahteva da otkriju troškove za kampanje tako da volonteri i koordinatori projekta rade na procenama tih troškova. Ovaj projekat promovišu tradicionalni mediji ali i društveni mediji poput FaceBooka.

U Poljskoj postoji nekoliko projekata vrednih pomena, Sejmometr.pl je portal koji iznosi zvanične informacije o trenutno uvedenim zakonima i zakonodavcima koji su bili uključeni u njihovo pisanje. On takođe nudi pravne savete, ohrabruje blogere na saradnju, zahtevajući više podataka od administratora web sajta Parlamenta. Stowarzyszenie Art. 61 (ime se odnosi na član 61 poljskog Ustava, koji javnosti obezbeđuje pristup informacijama od javnog značaja) je organizacija koja je realizovala nekoliko projekata o transparentnosti u zemlji. Njihova inicijativa ” Kandydaci2009 ” je drugo izdanje (nakon slične verzije u 2005) portala za pomoć građanima da izaberu predstavnike u Evropski parlament, predstavljajući profile i platforme kandidata kao i izveštaje o onima koji ne sarađuju. To je blizanac projekat projekta Mam Prawo Wiedzieć (‘Imam pravo da znam‘),koji predstavlja sličan kompas kandidata za poljski Parlament posvećen “Vodiču za građane”. On nudi koncizna tumačenja zakona u vezi sa pravima građana koja se odnose na transparentnost i odgovornost. Watchdog.pl je nevladina organizacija po radu bliska sa drugim organizacijama a koja obrazuje, zastupa, i podržava razvoj u oblasti transparentnosti i odgovornosti. Njihov web sajt je dobar izvor znanja o kampanjama, problemima i rešenjima. Sve tri poljske organizacije su koristile snažnu mrežu istomišljenika da promovišu njihov rad van interneta, kao i kroz kanale društvenih medija.

Učesnici Watchdog: u radionici, koja je krajem marta održana u Varšavi, razgovaraju o poverenju.

Kada sam čitala analize slučaja iz Republike Češke i Slovačke, kao i tokom razgovora sa poljskim i mađarskim aktivistima, nisam mogla pomoći ali sam mogla razumeti drugi izazov: saradnju na regionalnom nivou. Vidimo Alijansu za fer plej  koja deli njihove programe u inostranstvu, čujemo o Kepmutatas.hu koja je u kontaktu sa češkim aktivistima, ali te informacije između ovih timova cure ograničeno. Lično vidim veliki potencijal u transparentnosti i društvenim medijima u regionu.  Kamp za društvene inovacije  jednom prilikom je obezbedio mnogo nevladinih organizacija da razmene znanja i veštine. Peta godišnja Konferencija o poverenju, koja je planirana za kraj maja u Varšavi, okuplja stručnjake iz različitih organizacija i sektora da razmene veštine i mreže. Wikimania, planirana za jul u Gdanjsku, ima cilj da okupi profesionalce iz celog regiona, koja takođe može pružiti priliku za povezivanje. I poslednje ali ne i najmanje bitno, Watchdog ima za cilj da završi letnju sezonu sa  događajem u barcamp-stilu, koji je strogo posvećen transparentnosti. Nadam se da će tehnologija transparentnost mreža, uprkos geografskim i jezičkim barijerama, pospešiti veću saradnju i ohrabriti razmenu veština i ideja.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.