· oktobar, 2010

Članci o Tehnika iz oktobar, 2010

Dominikanska Republika: Digitalna televizija do 2015. godine

  04/10/2010

Dvadesetčetvrti septembar je poslednji rok koji je odredio Institut za telekomunikacije Dominikanske Republike (Indotel) za prelazak sa analogne na digitalnu televiziju, proces koji je trenutno u toku u brojnim zemljama, npr. u Argentini, Kostariki, Peruu, Velikoj Britaniji, Kanadi, Južnoj Africi.