Dominikanska Republika: Digitalna televizija do 2015. godine

Dvadesetčetvrti septembar je poslednji rok koji je odredio Institut za telekomunikacije Dominikanske Republike (Indotel) za prelazak sa analogne na digitalnu televiziju, proces koji je trenutno u toku u brojnim zemljama, npr. u Argentini, Kostariki, Peruu, Velikoj Britaniji, Kanadi, Južnoj Africi.

Do tog datuma, petnaest zemalja će u potpunosti preći sa standardne na digitalnu televiziju. To je format u čijem tipu kompresije se signal pretvara u jedinice i nule (binarni kod), i ne samo da ima oštriju sliku nego i dodatne informacije koje obogaćuju doživljaj gledaoca. Činjenica je da na digitalni signal ne utiču ni atmosferske prilike, a ni daljina između prijemnika i mesta emitovanja.

Objavljuje se kraj analogne ere u Sjedinjenim Drzavama. Foto Stargazer95050.*

Dominikanska Republika je jedna od većine zemalja koja počinje da primenjuje sistem digitalne televizije. Ta tema je aktuelna od kada su 2005. god. SAD objavile svoj datum prelaska na digitalnu televiziju, poznat kao analogni prekidač. Tada je Savezna komisija za komunikacije SAD-a odlučila da bi 17. februara 2009.  trebalo da se prekine analogni prenos. Uprkos predviđanjima analogni prekidač nije stupio na snagu do 12. juna 2009.

Dok su SAD ulazile u eru digitalne televizije, Indotel se malo više pozabavio lokalnim učesnicima, uspostavljajući odgovarajući tehnički i pravni okvir. Takođe je posvetio poslednje 2 godine analizi četiri aktuelna digitalna televizijska sistema u celom svetu: ATSC (SAD), ISDB-T (Japan), DVB- T (Evropa) i DMB- T/H (Kina). Ernandes junior iz Duarte 101 objašnjava:

 

Desde hace poco más de un año se inicio en nuestro país el tema de la televisión digital, a raíz de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la eliminación de la transmisión análoga de los canales de televisión.

Od pre malo više od godinu dana u našoj zemlji je započeta tema digitalne televizije, zbog toga što je Kongres SAD- a usvojio odluku da se prekine analogni prenos televizijskih kanala.

Nakon niza tehničkih sastanaka, prezentacija i proba na kanalu 4 (CERTV) Indotel je objavio ove nedelje da je konačno postignut koncenzus o standardu koji će se koristiti za dominikansku digitalnu televiziju: ATSC (Advanced Television System Committee), koji je razvijen devedesetih godina od strane konzorcijuma kompanija koje su imale za cilj da definišu specifikacije za digitalnu TV i televiziju visoke rezolucije na tržištu SAD- a.

Analogna televizija u Dominikanskoj republici trenutno se emituje u formatu  NTSC, koji je nastao u SAD-u, pa je normalno da se koristi ATSC za prelazak na digitalnu. Posle svega, u zemlji postoji velika tehnološka tradicija i lokalno prihvatanje standarda koji se koriste u SAD- u, omiljenih od strane lokalne industrije, kako je to rečeno u dekretu 407-10, u kome se nalazi ta odluka.

Nakon što je definisan ovaj standard ostaje da se kaže da postoje velika očekivanja među publikom koja prati tehnilogiju, ali u isto vreme postoje sumnje u to kako će doći do ovog prelaska u zemlji, tako kako to izlaže SFadul u svom blogu Choza Digital:

 

Va a ser interesante vivir esa transicion, en Estados Unidos la misma se fue un tanto accidentada, ya que todavia el año pasado, habia tantas personas con televisores análogos (de los grandotes!) que la logística para suplir los convertidores a los usuarios le resulto un poco traumatica. El gobierno debería fomentar la adquisicion de televisores digitales durantes estos 5 años; porque si deja que la adopción siga su curso natural, para agosto del 2015 aún vamos a tener muchos dominicanos con televisores de los viejos.

Biće interesantno preživeti ovaj prelazak, u SAD-u je on bio toliko neujednačen, tako da je prošle godine još uvek mnogo ljudi imalo analogne televizore (čak i oni najveći)  pa je logistika za nabavku konvertora korisnicima ispala pomalo traumatična. Vlada bi trebalo da promoviše nabavku digitalnih televizora tokom ovih 5 godina, jer ako ostavi da to ide prirodnim tokom, u avgustu 2015. će i dalje mnogi Dominikanci imati stare televizore.

Za razliku od SAD- a gde je ova tema bila veoma zastupljena u novinama, blogovima, televiziji, pa čak je imala i svoj sajt, informacija o ovom procesu u Dominikanskoj republici sporadično stiže među stanovništvo, iznad svega kada se donose važne odluke kao što je to da se objavljuje usvajanje standardnog ATSC- a. Hoan Gerero doprinosi širenju ove informacije na svom ličnom blogu:

Recuerdo muy bien cuando se comenzó a gestar el debate de qué sistema utilizaremos los dominicanos doce meses atrás, y me apenó no encontrar mucha información en los medios de comunicación tradicionales sobre el tema.

Sećam se veoma dobro kada je pre 12 meseci počela da se razvija debata o tome koji sistem da koristimo u Dominikanskoj državi i bilo mi je veoma žao kada nisam mogao da nađem više informacija o ovoj temi u tradicionalnim sredstvima informisanja.

Drugi problem koji brine mnoge Dominikance je ono što obuhvata ovu promenu sa analogne na digitalnu televiziju. Ernandes junior je to jasno prikazao u članku za Duarte 101 prošle godine kada je Indotel načinio svoje prve korake u ovom procesu:

… Sin embargo, tener televisión digital significa disponer de un televisor que soporte este tipo de señal, o en su defecto usar convertidores que rondan los US$10.00. Veamos el caso de una familia que a duras penas logra conseguir RD$200.00 ó RD$300.00 por día para la comida, verse en la obligación de invertir X cantidad en un aparato para poder seguir disfrutando de uno de los medios más usados de diversión en nuestro país.

… Međutim, imati digitalnu televiziju znači imati televizor koji podržava ovaj tip signala ili u gorem slučaju koristiti konvertore koji koštaju oko 10 američkih dolara. Uzmimo slučaj jedne porodice koja teškom mukom uspe da sakupi 200 ili 300 dominikanskiih dolara na dan za hranu,ona mora da uloži određenu sumu u aparat da bi mogla i dalje da uživa u najčešće korišćenom sredstvu zabave u našoj zemlji.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.