· novembar, 2020

Članci o Digitalni aktivizam iz novembar, 2020

Globalni Glasovi osuđuju napad na severnomakedonsku NVO Fondacija Metamorfozis

Pozivamo javne vlasti Severne Makedonije da istraže napade i sprovedu odgovarajuće pravne lekove protiv počinilaca, kao i da pruže zaštitu osoblju Metamorfoze.

Da li romanski jezici postaju rodno neutralniji?

Svaki jezik se menja na svoj način – i nisu svi srećni zbog toga.