Sinisa Boljanovic · maj, 2010

E-mail Sinisa Boljanovic

Najnoviji članci od Sinisa Boljanovic iz maj, 2010

Egipat: trideset dana blogovanjaEgypt: 30 Days of Blogging

Egyptian bloggers are taking part in an initiative called 30 Days of Blogging, where they should write a new blog post every day for one...

Meksiko: Strah i zastrašivanje u elektronskim medijima.

Građanski mediji prate nasilje povezano sa drogom u severnom Meksiku. Kroz upozorenja i pretnje poslate preko blogova i e-mejlova, mnogi građani su suočeni sa nasiljem. ...