· april, 2014

Članci o Podsaharska Afrika iz april, 2014

Očekuje se da će 750 miliona ljudi do 2050 godine govoriti francuski