· april, 2012

Članci o Južna Azija iz april, 2012

Pakistan: Prestanite da nas zatrpavate otpadom

Globalizacija se često propagira kao rešenje svih problema sa kojima se današnji svet susreće. Međutim takođe postoji nekoliko veoma negativnih efekata globalizacije.Kao primer ovoga možemo...