· novembar, 2020

Članci o Žene i ravnopravnost među polovima iz novembar, 2020

Da li romanski jezici postaju rodno neutralniji?

Svaki jezik se menja na svoj način – i nisu svi srećni zbog toga.