Članci o Most iz novembar, 2022

Gubitak i Šteta na Karibima: vidimo, osećamo, znamo

  20/11/2022

Klimatska kriza ostavlja štetne posledice na Karibima, na proizvodnju hrane, zdravlje, ekosisteme, turizam, dostupnost sveže vode, proizvodnju energije, sredstva za život, ljudsku produktivnost, kritičnu infrastrukturu i ekonomski razvoj.