maj, 2010

Članci iz maj, 2010

Meksiko: Strah i zastrašivanje u elektronskim medijima.

  13/05/2010

Građanski mediji prate nasilje povezano sa drogom u severnom Meksiku. Kroz upozorenja i pretnje poslate preko blogova i e-mejlova, mnogi građani su suočeni sa nasiljem.  U prilog bezbednosnim operacijama i vojnim intervencijama u zonama nasilja, Vlada je pokrenula RENAUT program kako bi registrovala sve brojeve mobilnih telefona. Program registruje svaki...