Kina koristi visoko obrazovanje da poveća svoj uticaj u Severnoj Makedoniji

Konfučijev institut na Univerzitetu Ćirilo i Metodije u Skoplju nalazi se u zgradi Nacionalne & univerzitetske biblioteke Sveti Kliment Ohridski. Fotografija Meta.mk, koristi se uz dozvolu.

Ovaj tekst je objavljen na Meta.mk kao deo Centra za borbu protiv dezinformacija Zapadnog Balkana. Uređena verzija je ponovo objavljena ovde u skladu sa ugovorom o podeli sadržaja između Globalnih glasova i Fondacije Metamorfozis.

Jedan od najuočljivijih oblika kineske „meke moći“ u Severnoj Makedoniji, zemlji koja se bori za članstvo u Evropskoj uniji dok je već deo NATO-a, jeste njen uticaj u oblasti visokog obrazovanja

Kineski uticaj u visokom obrazovanju u Severnoj Makedoniji fokusiran je prvenstveno na nekoliko javnih univerziteta, kao rezultat stalne saradnje, razmene studenata i raznih sporazuma i memoranduma o razumevanju. Šampioni ove saradnje su Univerzitet Kirila i Metodija (UKIM) u Skoplju, Univerzitet Goce Delčev u Štipu, i Univerzitet za informacione nauke i tehnologije „Sveti apostol Pavle“ u Ohridu.

U međuvremenu, dostupni podaci govore da se povećava broj studenata iz Severne Makedonije koji su otišli ​​na studije u Kinu, kao i broj studenata koji studiraju kineski jezik preko Konfucijevog instituta u Skoplju.  Istraživački rad „Razumevanje alata, narativa i uticaja kineske „meke moći“ u Severnoj Makedoniji” istraživačkog centra ESTIMA i Fondacije Konrad Adenauer navodi:

Verovatno najvažnija i dugoročna strategija za učvršćivanje kineske meke moći u Severnoj Makedoniji je otvaranje Konfucijevog instituta u Skoplju, na najstarijem i najpoznatijem javnom univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija 2013. godine.

Ovo istraživanje je takođe pokazalo da Kina stipendira makedonske studente više od 20 godina:

U početku je bilo 1-2, sada broj stipendija dostiže oko 10 godišnje i, prema rečima predstavnika ministarstva prosvete, uvek se podele. Stipendije se obezbeđuju u saradnji između makedonskog Ministarstva prosvete i nauke i kineskog ministarstva obrazovanja, tačnije Kineskog saveta za stipendije. Povremeno kinesko ministarstvo trgovine ili Konfučijev institut pružaju dodatne mogućnosti za studiranje ili putovanje u Kinu

U svojoj analizi „Kineski neposlovni uticaj na Balkanu“, evropski think tank Blue Europe naglašava da kineski uticaj na Balkanu stalno raste, posebno u institucijama koje se bave kulturom, obrazovanjem, politikom i novinarstvom usmerenim ka stvaranju Balkanske zemlje zavisne od Kine.

Meta.mk je 11. aprila 2023. godine, u cilju pribavljanja dodatnih podataka o kineskom uticaju na makedonsko visoko obrazovanje, iskoristio Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZOSPI) i zatražio podatke od 21 državnog i privatnog univerziteta, kao i od Ministarstvo prosvete i nauke (MNS). Novinari su u zakonom predviđenom roku dobili odgovore iz 17 subjekata, dok četiri visokoškolske ustanove nisu odgovorile uopšte.

Institut Konfucije samo u UKIM-u

Ministarstvo prosvete i nauke (MNS) je objasnilo da se saradnja u oblasti nauke i tehnologije zasniva na Sporazumu o naučno-tehničkoj saradnji između makedonske i kineske vlade potpisanog 7. marta 1995. godine.

Ovaj sporazum je omogućio sprovođenje naučno-istraživačkih projektnih aktivnosti između obe zemlje, ali i otvorio mogućnost za zaključivanje direktnih memoranduma o razumevanju između makedonskih univerziteta i kolega u Kini..

„U 2020/2021. na poziv za naučnu i tehnološku saradnju prijavilo se 38 projekata, dok je Zajednička komisija za naučnu i tehnološku saradnju između RN Makedonije i NR Kine odlučila da finansira 20 zajedničkih makedonsko-kineskih projekata“, saopšteno je Meta.mk iz MIP-a.

Znak Konfucijevog instituta na Univerzitetu Ćirilo i Metodije u Skoplju nalazi se u zgradi Nacionalne & Univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“. Fotografija Meta.mk, koristi se uz dozvolu.

Podaci o zaključenim ugovorima koje su univerziteti dali Meta.mk govore da su državni univerziteti najviše uključeni kada je u pitanju saradnja sa Kinom. Među njima, UKIM je jedini koji je tamo osnovao Konfučijev institut. Meta.mk su obavestili da je Konfučijev institut imao 10–15 polaznika starijih od 18 godina na kursevima kineskog jezika koji su takođe učestvovali u dvonedeljnom letnjem kampu u Čengduu u periodu 2015–2019.

Prema drugom ESTIMA istraživačkom radu „Razumevanje alata, narativa i uticaja kineske „meke moći“ u Severnoj Makedoniji“ broj studenata kineskog jezika koji pohađaju Konfučijev institut u okviru UKIM-a porastao je sa 60 u prvoj godini na 562 u akademskoj 2020–2021, zajedno sa uspostavljanjem učionica Konfucije u različitim gradovima širom zemlje. ESTIMA je primetila:

Institut pruža besplatne časove kineskog jezika za različite vrste publike, počev od dece predškolskog uzrasta do odraslih, uključujući studente i profesionalce iz različitih kompanija koje rade sa Kinom.

Osim što je domaćin Konfucijevom institutu, UKIM je takođe razvijao programe makedonskih studija sa kineskim univerzitetima. Jedan takav projekat, koji smatraju najvažnijim, doveo je do osnivanja Katedre za makedonski jezik, književnost i kulturu na Univerzitetu za inostrane studije u Pekingu.

„Odabrani predavač koji je ove godine držao onlajn lekcije uskoro će otputovati u Peking kako bi od septembra 2023. godine izvodio fizičku nastavu“, objasnio je za Meta.mk portparol UKIM-a.

UKIM je potpisao još pet sporazuma o saradnji sa kineskim univerzitetima, ali nije dao podatke o broju ostalih članova univerzitetskog osoblja koji su putovali u studijske posete Kini.

I drugi državni univerziteti sarađuju sa Kinom

Značajnu saradnju sa Kinom ostvaruje Univerzitet Goce Delčev iz Štipa, najvećeg grada u istočnom regionu Severne Makedonije. Prema informacijama koje je Meta.mk dobio putem zahteva za slobodan pristup javnim informacijama, univerzitet u Štipu je potpisao četiri sporazuma, memoranduma ili druga dokumenta o saradnji sa kineskim univerzitetima, istraživačkim centrima ili sa kineskom vladom.

Stranica „Seme budućnosti“ više nije dostupna na veb lokaciji Huawei EU, koju su veb pregledači u julu 2023. smatrali nebezbednom.  Archive.org ima kopiju iz 2022.

Što se tiče razmene studenata, troje studenata sa Štip univerziteta prisustvovalo je dvonedeljnoj studijskoj poseti Kini u okviru programa „Huavei seme za budućnost“. Ovaj program je u radu Centralnoevropskog instituta za azijske studije iz 2021. ukazao na instrument uticaja.  

Značajnu saradnju sa Kinom ostvario je Univerzitet informacionih nauka i tehnologije „Sv. Apostola Pavla“, koja se nalazi u Ohridu, u jugozapadnom delu zemlje. U periodu od 2015. godine do danas realizovano je ukupno devet ugovora za projekte sa kineskim univerzitetima.

Osim ovih, 2019. godine realizovan je donatorski ugovor sa Univerzitetom Landžou Đaotong za opremanje računarske laboratorije Univerziteta u Ohridu. U 2018-2019. godini realizovan je projekat sufinansiranja zajedničkog makedonsko-kineskog naučno-istraživačkog projekta pod nazivom „Kako su najbolji univerziteti upravljati inovacijama?”.

Privatni univerziteti povremeno sarađuju sa Kinom

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenim 3. jula, većina od skoro 54.000 studenata u Severnoj Makedoniji pohađa državne univerzitete. Ipak, 22,3 odsto ili oko 12.000 studenata pohađa privatne visokoobrazovne ustanove.

Meta.mk je dobio odgovore od većine privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji, pokazujući da znatno manje sarađuju sa Kinom.

Univerzitet Jugoistočne Evrope iz Tetova je još 2018. godine potpisao samo jedan ugovor sa Univerzitetom Landžou Jiaotong o razmeni studenata i nastavnog osoblja, učešću u transnacionalnim projektima, kao i razmeni dobrih praksi. Samo dva člana njihovog akademskog osoblja su do sada bila u studijskoj poseti u Kini.

Univerzitet Evropa Prima iz Skoplja je 2016. godine bio partnerska institucija u organizaciji Festivala kinematografije Centralne i Istočne Evrope u Ningbou, u okviru Festivala kinematografije Jugoistočne Evrope.

MES: 40 studenata na master i doktorskim programima u Kini u poslednjih osam godina

MES je obavestio Meta.mk da je 40 makedonskih studenata završilo magistarske i doktorske studije ili pohađalo jednogodišnju specijalizaciju u Kini za učenje kineskog jezika i književnosti u periodu od 2015. do 2023. godine. Dodatne informacije o osnovnim studijama nisu date.

Svake godine ovo ministarstvo na svom sajtu objavljuje poziv za dodelu stipendija makedonskim studentima na osnovu dopisa kineske ambasade u Skoplj. Oni takođe objavljuju nekoliko drugih konkursa za stipendiranje koje makedonskim studentima nude kineski univerziteti ili istraživanja centers.

Pored toga, kinesko ministarstvo trgovine sponzorisalo je master i doktorski studijski program na državnim univerzitetima u Kini za makedonske studente u akademskoj 2022–2023. godini u trajanju od jedne do tri godine. Godinu dana pre toga objavljen je poziv za dodelu tri stipendije za diplomske studije javnog zdravlja Vanke škola javnog zdravlja na Univerzitetu Tsinghua.

Podaci dobijeni od MES-a, kao i od univerziteta, ukazuju da se kineski uticaj u makedonskom visokom obrazovanju povećao u poslednjih nekoliko godina. Obrazovanje i nauka su među ključnih sedam kategorija koje Globalni indeks meke moći koristi da identifikuje glavne narative meke moći merenjem nivoa uticaja na javno mnjenje. 2022. povećala je rang Kine na četvrto mesto u svetu, posle SAD, UK i Nemačke. 

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.