Šta je potrebno da se oživi jezik koji izumire?

Instruktor Udaj Radž Alej (krajnje desno) sa učenicima jezika kusunda. Fotografija dobijena od Udaja Radž Aleja. Koristi se uz dozvolu.

Narod Kusunda, nekada autohtona etnička grupa lovaca-sakupljača sa srednjeg zapada Nepala, ima jedinstven jezik koji nije u srodstvu ni sa jednim drugim jezikom na svetu. Istraživač i pisac Udaj Radž Alej, zajedno sa osobom za resurse i jedinim tečnim govornikom jezika kusunda Kamalom Sen Katri, ima misiju da oživi ovaj jezik, koji se nekada smatrao izumirućim.

Kusunde, takođe poznati kao mjehaq ili gemjehaq (kralj šume), imaju manje od 200 članova koji žive u okruzima Dang Deukuri, Pjutan, Rolpa, Surket, Kapilvastu, Gorka i Tanahu u Nepalu. Svi govore nepalski jezik.

Nakon smrti Gjani Maije Sen Kusunda, poznate govornice jezika kusunda 2020. godine, ovaj jezik je bio na ivici izumiranja. Kamala Sen Katri, sestra Gjani Maije Sen Kusunda, njegova je jedina tečna govornica.

Međutim, otkako je Alej 2019. godine počeo da drži časove za učenike jezika kusunda, dvadeset učenika je naučilo ovaj jezik nakon što su završili četiri kursa od ukupno 170 sati. Budućnost jezika izgleda svetlija.

Sandžib Čaudari iz Globalnih Glasova susreo se na mreži sa Udajom Radž Alejem, koji je zauzet svojim istraživanjem o autohtonim etničkim grupama Kusunda i Taru, kako bi razgovarao o procesu revitalizacije jezika.

Globalni Glasovi (GG): Šta je potrebno za revitalizaciju jezika koji je na ivici izumiranja? Da li se situacija sa jezikom kusunda promenila od kada ste počeli da držite časove radi oživljavanja jezika?

Udaj Radž Alej (URA): Revitalizacija jezika koji nestaje je težak posao. Želim da umnožim broj govornika tako što ću Kusunde naučiti da govore i pišu svoj maternji jezik. Ali ograničeno trajanje časa nije dovoljno za prenošenje jezika.

Situacija se popravila i učenici se mnogo više interesuju za časove jezika. Započeo sam prvi kurs 2019. godine. U grupi je bilo 20 učesnika različitog uzrasta koji su učili od četvrtog do dvanaestog razreda, uključujući tri ne-Kusunde. Sada imaju osnovno znanje jezika i mogu da ga govore.

Students learning Kusunda language at a hostel in Mid-Western Nepal. Photo by Uday Raj Aaley. Used with permission.

Studenti koji uče jezik kusunda u hostelu na srednjem zapadu Nepala. Fotografija Udaja Radž Aleja. Koristi se uz dozvolu.

GG: Kako ste motivisali pripadnike naroda Kusunda da se pridruže časovima? Kakav je bio vaš pristup oživljavanju jezika?

URA: Među Kusunda porodicama, želim da odam priznanje pokojnoj Gjani Maji Sen Kusunda koja me je velikodušno naučila svom jeziku. Zauzvrat, predavao sam jezik Kusunda deci. Iako pripadaju plemenu Kusunda, oni nikada nisu naučili da govore svoj jezik. Učesnici su se rado uključili u četiri kursa.

Revitalizacija jezika je doživotni proces. Da bi jezik kusunda ostao živ, potrebno ga je svakodnevno govoriti. Učesnike treba podsticati da govore svoj maternji jezik sa članovima porodice.

Da bi se jezik revitalizovao, neophodno je obezbediti obuku za učesnike zajedno sa nastavnim materijalima koji će ih upoznati sa kusunda ortografijom za čitanje, upoznati ih sa kusunda rečima, frazama i rečenicama, i vežbati jezik. Istovremeno, pokušavam da stvorim ambijent da se maternji jezik govori među članovima porodice.

Neophodno je razviti kusunda pravopis. Stoga pokušavam da napišem knjigu koja sadrži reči kusunda jezika koje se izgovaraju u svakodnevnom životu, uključujući brojeve, boje, životinje, drveće, useve, delove tela, termine srodstva, pozdrave, kusunda fraze i rečenice. Još mnogo toga treba da se uradi na izradi gramatičkih opisa, rečnika, zbirke narodnih priča i obreda itd.

GG: Koliko je teško naučiti jezik kusunda? Da li će učenici nastaviti da govore kusunda jezik i da ga promovišu upotrebom u domaćinstvu?

URA: Iako je kusunda jezički izolat, ne mislim da ga je previše teško naučiti. Ima nade jer je narod Kusunda ushićen da uči svoj maternji jezik. Ako se časovi nastave, polaznici će se bolje upoznati sa jezikom i govoriti ga tečno. A kada ga savladaju, komuniciraće na svom maternjem jeziku i prenositi ga među članovima zajednice.

Problemi sa kojima sam se suočio bili su nedostatak gramatike za jezik kusunda i odsustvo nastavnog materijala kao što su udžbenici, audio i video materijali. Uprkos izazovima, Kusunde se nadaju da se, uz pomoć vlade, njihov jezik može oživeti.

GG: Možete li da podelite sa nama neku zanimljivu anegdotu koja se desila tokom treninga?

A book on Kusunda language authored by Uday Raj Aaley

Knjiga o jeziku kusunda autora Udaja Radž Aleja. Fotografija Sandžiba Čaudarija. Koristi se uz dozvolu.

URA: Jezik kusunda je na ivici izumiranja ili bi mogao izumreti sa smrću svog preostalog jednog tečnog govornika. Međutim, situacija sa prenosom jezika je sada obrnuta. Umesto da roditelji uče svoju decu maternjem jeziku, deca sada podučavaju svoje roditelje. Krajnje je vreme da se jezik standardizuje kako bi se nosio sa zahtevima svoje govorne zajednice.

Članovi zajednice Kusunda bili su iznenađeni kada su čuli pesmu na jeziku kusunda koju je pevala Hima Kusunda u jednom programu. Ona je jedna od učesnica koja je završila četiri kursa revitalizacije jezika.

GG: Zašto mislite da je potrebno oživeti jezik kusunda? Šta je tako posebno u vezi sa ovim jezikom?

URA: Kusunda (ISO 693-3 kg, glotalni kod kusu 1250) je kritično ugrožen jezički izolat kojim je ranije govorilo nomadsko pleme iz šuma na srednjem zapadu Nepala i koje nema poznato srodstvo ni sa jednim drugim jezikom ili jezičkom porodicom u regionu. Karakterišu ga zvuci koji se jedva nalaze u tom području, kao što je uvular. Teško je predstaviti neke od fonema jezika kusunda koristeći Devanagari pismo. Svaki jezik ima jedinstven izraz doživljaja sveta i kusunda ne može biti napušten.

GG: Kako ste se usaglasili sa zainteresovanim stranama da biste ostvarili preporod? Šta državni organi i pripadnici naroda Kusunda treba da urade da bi se održao pokret za očuvanje jezika kusunda?

URA: Komisija za jezik podržala je održavanje četiri kursa jezika kusunda koji su započeti 2019. godine (90 sati), 2021. godine (60 sati) i 2022. godine (60 sati), a završeni su u martu 2023. godine (60 sati). Kusunde takođe izražavaju veliko interesovanje za učenje i dokumentovanje ovog jezika i njegove kulture u nadi da će ih revitalizirati.

Kusunda je još uvek nepotpuno opisan jezik. Ovo treba da bude predmet interesovanja nadležnih organa, lingvista i institucija koje brinu o ugroženim jezicima.

Iako su početni časovi podigli svest u zajednici, to možda neće biti dovoljno da se jezik revitalizuje. Biće potrebno dosta vremena i truda da se znanje učenika podigne na nivo na kome mogu da koriste svoj maternji jezik u svakodnevnom životu.

Iz perspektive ugroženosti, neophodno je što pre dokumentovati, sačuvati i revitalizovati jezik kusunda. Tako da Kusunde ne budu uskraćeni za svoja jezička prava.

Da biste slušali audio snimke na jeziku kusunda, pogledajte ovu digitalnu arhivu.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.