Globalni glasovi traže istraživače na nivou zemlje za naš Advox projekat

Advox, inicijativa Globalnih glasova za digitalna prava, traži istraživače koji će da sprovode, predstave i komuniciraju istraživanja za projekat o umreženim društvima i autoritarnosti u odabranim zemljama i teritorijama, uključujući: Moldaviju, Gruziju, Srbiju, Mađarsku, Mali, Kamerun, Meksiko, El Salvador, Hong Kong, Filipine.

Projekat će analizirati, dokumentovati i izveštavati o rastućem fenomenu upotrebe digitalne komunikacione tehnologije za sprovođenje i unapređenje autoritarnog upravljanja. Ovaj projekat će stvoriti okvir za analizu, izgraditi tok posla i metod za praćenje, dokumentovanje i pojačavanje incidenata i slučajeva za relevantnu publiku, i izraditi izveštaje o nizu slučajeva.

Istraživači u zemlji biće odgovorni za sprovođenje istraživačkih ciljeva projekta na nacionalnom nivou, sarađujući sa drugim istraživačima na nivou zemlje o pitanjima koja se tiču međusektorskih pitanja, i za izradu komentara i analiza za Advox koji će podržati proširenje rada. Istraživači u zemlji su odgovorni da obezbede da se istraživanje sprovodi u skladu sa najvišim metodološkim standardima i da je podržano kontekstualnim uvidima. Istraživači iz zemlje će takođe raditi sa timom Globalnih glasova na prikupljanju i prevođenju informacija za druge oblasti projekta po potrebi.

Dužnosti istraživača projekta uključuju:

 • Izradu i sprovođenje istraživanja o umreženom autoritarizmu u određenoj zemlji od začeća do implementacije, uključujući pisanje i kvalitativnu analizu podataka
 • Izrada plana istraživanja za završetak istraživanja u potrebnom vremenskom okviru iu okviru budžeta
 • Saradnja sa drugim istraživačima radi razmene veština i tematskog znanja
 • Organizovanje i prisustvovanje radionicama za potvrđivanje istraživanja
 • Koordiniranje istraživačkih aktivnosti sa istraživačima iz timova drugih zemalja
 • Regrutovanje praktičara za digitalna prava iz njihove izabrane zemlje da doprinesu Advox-u
 • Upravljanje informatorima u zemlji

Uspešni kandidati za poziciju poseduju:

 • Jake kvalitativne i/ili kvantitativne istraživačke veštine, iskustvo u razvoju i implementaciji istraživačkih planova, sprovođenju istraživanja i iskustva, radu sa bazama podataka i skupovima podataka, preduzimanju terenskog rada i prilagođavanju metoda promenljivim kontekstima
 • Visoku kompjutersku pismenost
 • U stanju je da piše jasno za neakademsku publiku
 • Ima pouzdan pristup širokopojasnoj internet konekciji
 • Sposobnost da radi u raznolikom, multikulturalnom okruženju
 • U stanju je da radi nezavisno i sa raspoređenim timovima koji rade u više vremenskih zona
 • Tečno govori engleski (poželjno je poznavanje i drugih jezika)
 • Efikasan je komunikator
 • Ima dobre veštine upravljanja vremenom

Nema geografskih uslova povezanih sa ovom pozicijom. Imajte na umu da Globalni glasovi nemaju kancelariju ili fizičko sedište. Kandidati moraju prihvatiti odgovornost da postavljaju sopstvene rasporede i rade u potpuno virtuelnom okruženju i da budu spremni za neka međunarodna putovanja.

Snažno pozdravljamo kandidate izvan Severne Amerike i Zapadne Evrope i ohrabrujemo ljude koji trenutno doprinose projektu Globalnih glasova da se prijave.

Da biste se prijavili:

Pošaljite e-poštom rezime i propratno pismo na engleskom u kojem se ističe vaš rad i objašnjava zašto biste bili savršeni za Globalne glasove na jobs@globalvoices.org, sa naslovom: Advox Project researcher (Istraživač Adovx projekta): [vaše ime]. Rok za prijavu je 23:59 31. maja 2022.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

 • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
 • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.