Pridružite nam se u vožnji kanuom niz Amazon, u društvu mladih Sarajaku fudbalera

Zamislite da putujete 67km u motorizovanom kanuu u potrazi za suparnikom za sportsku utakmicu. To je ono što mladi fudbaleri iz Kičva zajednice Sarajaku u ekvadorskom Amazonu moraju da rade svake nedelje da bi se redovno takmičili.

Ova deca pripadaju Klubu Deportivo Sarajaku fudbalske akademije, koja ne samo da pomaže mladim Kičvanima iz zajednice da nauče da driblaju, prođu i odigraju obranu, nego im i pomaže da krenu u pravom smeru, prema timskom sportu, daleko od potencijalno opasnih iskušenja. Internet stranica škole navodi da deluje kao štit protiv “napada globalizacije”:

La niñez y la juventud de Sarayaku son poseedoras de  inteligencia, talentos y capacidades para vivir en el habitat de su territorio. Son hábiles en el bosque, cazadores, conocedores de la botánica, de los cosmos, de las montañas, de la lluvia, delas cascadas, del rayo, de las piedras, del árbol sagrado del Uchuputo y de la Pachamama. Hoy se van cayendo poco a poco ante la agresión visible e invisible de la globalización, por la postergación y abandono de los grandes ministerios, por los proyectos industriales y la falta de solidaridad que conlleva a un grave riesgo a temprana edad como el alcoholismo y migración de la juventud.

Mladi Sarajakua poseduju znanje, talenat i sposobnost da žive na njihovom području. Oni su vešti u šumi kao lovci, poseduju znaja o botanici, svemiru, planinama, kiši, slapovima, munjama, kamenju, svetom Učuputo drvetetu i o Pačamami (Majka Zemlja). Ovih dana polako padaju pod vidljivim i nevidljivim napadom globalizacije, zbog odgađanja i odustajanja velikih vladinih ministarstava, do industrijskih projekata i nedostatka solidarnosti koja, u ranoj dobi, dovodi do ozbiljnog rizika od alkoholizma i preseljenja dok su mladi.

Pomaganje u izgradnji samopouzdanja i ponosa mladih u lokalnoj kulturi je još jedan od važnih ciljeva ove škole fudbala zbog drugarstva koje se izgrađuje unutar tima dok predstavljaju svoju zajednicu. To se može videti u interesantnoj bliskosti koju tim poseduje kada kreću na šestosatni put rekom da bi odigrali sledeću utakmicu.

Eriberto Gualinga, reditelj iz Kičva zajednice, se pridružio timu da zabeleži putovanje niz reku Bobonanza, a ovaj put je uključio i vožnju autobusom 90 minuta. Ovaj tim se suočio sa svojim najnovijim protivnikom, školom fudbala koja se nalazi u kantonu Palora.

Snimajući GoPro kamerom, Gualinga je zabeležio uslove u kojima su mladi putovali da bi igrali sport koji vole:

En la Amazonia el clima es impredecible, se puede ver las cuatro estaciones del año en el mismo día, el sol en la mañana, lluvia en la tarde, fuerte viento, arboles con flores, arboles que pierden las hojas. Los pequeños viajeros se enfrentan a todas estas adversidades.

Na Amazonu, klima je nepredvidljiva. Možete doživeti četiri godišnja doba u istom danu: sunce ujutro, kiša u popodnevnim satima, jaki vetrovi, stabla s cvećem, i stabla koja gube svoje lišće. Mali putnici se susreću sa svim tim nedaćama.

Reka je sveta za narod Sarajaku, jer to nije samo sredstvo komunikacije i kontakta s drugim zajednicama, već i izvor života. Zato su Sarajaka ljudi poznati po tome što, zbog svog odnosa prema prirodi, brane svoje prirodno okruženje. A sada je reka i način da se povežu s drugim zajednicama za prijateljsku fudbalsku utakmicu.

Escuela de Futbol Sarayaku. Pantallazo del video de YouTube "Viajando por el Bobonaza con la Escuela de Futbol Sarayaku".

Sarajaku Škola Fudbala. YouTube slika sa videa: “Viajando por el Bobonaza con la Escuela de Futbol Sarayaku” (Putovanje Bobonazaom sa Sarajaku Školom Fudbala)

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.