Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

01/12/2015

Članci iz 01/12/2015

Omladina Komonvelta zahtjeva od lidera da prestanu sa pričama i počnu djelovati

Vođe Omladine Komonvelta su se sastali na Malti i žele da njihove vlade razgovaraju.