- Global Voices na srpskom - https://sr.globalvoices.org -

Kako tehnologija pomaže ljudima da nauče, i čak sačuvaju svetske jezike

Kategorije: Južna Amerika, Južna Azija, Okeanija, Podsaharska Afrika, Severna Amerika, Zapadna Evropa, Australija, Brazil, El Salvador, Indija, Irska, Kanada, Kenija, Kina, Mali, Norveška, Paragvaj, SAD, Španija, Uzbekistan, Digitalni aktivizam, Građanski mediji, Jezici i lingvistika, Podizanje Glasova
Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary by Niko Kitsakis (CC-SA-3.0)

Kenkiusha Novi japansko-engleski rečnik [1] od Niko Kitsakisa (CC-SA-3.0)

Ovaj post je napisao Allyson Eamer kao gost, a on je stručnjak za sociolingvistiku na Instituta za tehnologiju Univerziteta u Ontariju. Verzija ovog posta je je prvobitno objavljena [2] na blogu Ethnos projekta.

Svakih 10 do 14 dana izumre jedan od svetskih jezika [3]. U borbi da se jezici spase od nestajanja, zagovornici, naučnici i IT stručnjaci sarađuju u istraživanju kako bi se digitalna tehnologija iskoristila za oživljavanje jezika. 

Jezicima preti nestajanje tokom vremena pošto njihovi korisnici postepeno prelaze na korišćenje jezika uz veću političku i ekonomsku snagu. Češto se događa da se promene dešavaju zbog kolonijalnih planova širenja koje domorodačke narode, kulturu i zemljište vide kao nešto što je osvojeno za graditelje imperija. 

Čudno, ali neke akademce ne uznemirava ono što bi se moglo nazvati “lingvistički darvinizam”, ili opstanak najjačeg jezika. Oni mogu tvrditi: Zar nije lakše ako svi govorimo istim jezikom?

Neću sada da pričamo o tome kako svaki jezik predstavlja jedinstven pogled na svet: kako vokabular jednog jezika otkriva vrednosti ljudi koji ga govore, kako je empirijsko znanje sadržano u jezičkim osobinama, i kako su umetnost, samo-izražavanje, istorija, kultura, ekonomija i identitet neraskidivo povezani sa jezikom. Umesto toga, nastaviću pod pretpostavkom da, poput mene, vi verujete da gubitak jednog jezika predstavlja tragediju i da je svetskim autohtonim narodima previše oduzeto.

Miniature DNF Dictionary  by Tomasz Sienicki (CC-SA-3.0)

Minijaturni Rečnik DNF-a [4]od Tomasz Sienickija (CC-SA-3.0)

Tehnologija može povezati nastavnike jezika i učenike preko sadržaja i vremena. Tehnologija može da dokumentuje ugrožene jezike uz snimanje glasova. Tako se mogu napraviti i lako i brzo distribuirati nastavni plan i resursi. To može olakšati samostalno učenje kroz igranje, preuzimanje putem oblaka i aplikacije. Može povezati nastavnike i učenike za jednosmerno učenje ili za takav rad u grupi.

Oni koji misle unapred se oslanjaju na ogromnu moć tehnologije u vraćanju jezika sa ivice izumiranja, a u retkim slučajevima, u oživljavanju izumrlog jezika.

Sledi kratak pregled načina na koji se digitalna tehnologija koristi u ovim naporima:

Evropa

Severna Amerika

Afrika

Centralna i Južna Amerika

Azija

Arktik

Bliski istok

Pacifik

Za više informacija o korišćenju tehnologija za učenje domorodačkih jezika, pogledajte sadržaj stranice Allyson Eamera .