Kako tehnologija pomaže ljudima da nauče, i čak sačuvaju svetske jezike

Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary by Niko Kitsakis (CC-SA-3.0)

Kenkiusha Novi japansko-engleski rečnik od Niko Kitsakisa (CC-SA-3.0)

Ovaj post je napisao Allyson Eamer kao gost, a on je stručnjak za sociolingvistiku na Instituta za tehnologiju Univerziteta u Ontariju. Verzija ovog posta je je prvobitno objavljena na blogu Ethnos projekta.

Svakih 10 do 14 dana izumre jedan od svetskih jezika. U borbi da se jezici spase od nestajanja, zagovornici, naučnici i IT stručnjaci sarađuju u istraživanju kako bi se digitalna tehnologija iskoristila za oživljavanje jezika. 

Jezicima preti nestajanje tokom vremena pošto njihovi korisnici postepeno prelaze na korišćenje jezika uz veću političku i ekonomsku snagu. Češto se događa da se promene dešavaju zbog kolonijalnih planova širenja koje domorodačke narode, kulturu i zemljište vide kao nešto što je osvojeno za graditelje imperija. 

Čudno, ali neke akademce ne uznemirava ono što bi se moglo nazvati “lingvistički darvinizam”, ili opstanak najjačeg jezika. Oni mogu tvrditi: Zar nije lakše ako svi govorimo istim jezikom?

Neću sada da pričamo o tome kako svaki jezik predstavlja jedinstven pogled na svet: kako vokabular jednog jezika otkriva vrednosti ljudi koji ga govore, kako je empirijsko znanje sadržano u jezičkim osobinama, i kako su umetnost, samo-izražavanje, istorija, kultura, ekonomija i identitet neraskidivo povezani sa jezikom. Umesto toga, nastaviću pod pretpostavkom da, poput mene, vi verujete da gubitak jednog jezika predstavlja tragediju i da je svetskim autohtonim narodima previše oduzeto.

Miniature DNF Dictionary  by Tomasz Sienicki (CC-SA-3.0)

Minijaturni Rečnik DNF-a od Tomasz Sienickija (CC-SA-3.0)

Tehnologija može povezati nastavnike jezika i učenike preko sadržaja i vremena. Tehnologija može da dokumentuje ugrožene jezike uz snimanje glasova. Tako se mogu napraviti i lako i brzo distribuirati nastavni plan i resursi. To može olakšati samostalno učenje kroz igranje, preuzimanje putem oblaka i aplikacije. Može povezati nastavnike i učenike za jednosmerno učenje ili za takav rad u grupi.

Oni koji misle unapred se oslanjaju na ogromnu moć tehnologije u vraćanju jezika sa ivice izumiranja, a u retkim slučajevima, u oživljavanju izumrlog jezika.

Sledi kratak pregled načina na koji se digitalna tehnologija koristi u ovim naporima:

Evropa

Severna Amerika

  • Kurs samostalnih studija preko CD-a je razvijen za navaho jezik, koji se govori u jugozapadnom delu SAD-a.
  • Oni koji uče čeroki, koji se govori u Južnoj Centralnoj Americi, mogu da komuniciraju u okviru virtuelnog sveta.
  • Oni koji govore ojibve u Manitobi, Kanada, koriste iPhone da ožive svoj jezik, isto kao i govornici winnebagoa na srednjem zapadu SAD-a.

Afrika

Centralna i Južna Amerika

Azija

Arktik

  • Asinhroni onlajn časovi su dostupni za jezik inuktitut, jednom od jezika koji se govori na Arktiku.

Bliski istok

  • Online pripovedanje na jeziku kaldejski, koj se govori u Iraku, može pomoći onima koji ga govore da postignu bolju tečnost u izražavanju.

Pacifik

  • Domorodački znakovni jezik iz centralne Australije, sada se može naučiti preko online videa.
  • Digitalno pripovedanje na jezicima Pacifičkih ostrva se može pronaći na mreži.

Za više informacija o korišćenju tehnologija za učenje domorodačkih jezika, pogledajte sadržaj stranice Allyson Eamera .

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.