Indija: novinarska zloupotreba ili (zlo)upotreba novinara?

Indijski TV reporter otpušten je nakon video snimka u kome je prikazano kako “izveštava” o razornim poplavama na severu Indije ni manje ni više nego – sedeći na ramenima žrtve poplave. Snimak je ubrzo postao viral a novinar nezaposlen.

Narayan Pargaien sa kanala News Express bio je jedan od brojnih predstavnika medija koji su veoma brzo stigli u  regiju Uttarakhand nakon što su izuzetno obilne kiše bukvalno preplavile pod-himalajske oblasti Himachal Pradesh i  Uttarakhand 17. juna ove godine. Stanovništvo regije je bilo veoma ozbiljno pogođeno poplavama i klizištima koje su odnosile i domove i živote ljudi.

Mnoga sela su potpuno uništena.

Broj žrtava prešao je 1 000, a pretpostavljalo se da će poginulih biti preko 5 000.

Veliki broj ljudi pogođenih poplavama bili su hodočasnici i turisti, jer su ove oblasti poznate kao religijski centri i imaju jako veliki značaj za brojne posetioce koji ovde dolaze svake godine. Mnogi su ostali zarobljeni u udaljenim oblastima. Vojska i druge specijalne jedinice angažovali su najveći deo resursa kako bi spasavanje dalo prave rezultate.

Ali, novinarski izveštaj koji je pripremio Narayan Pargaien nije bio ni nalik onima koje su snimile njegove kolege. U snimku njegovog izveštaja Pargain se može videti kako izveštava sedeći na ramenima čoveka za koga se pretpostavlja da je žrtva poplave. Video je objavljen na YouTube kanalu i uskoro je dobio viralne razmere, kreirajući ogroman buzz među netizenima koji su, masovno, ljutito i bučno kritikovali Pargaiena za njegov postupak.

Screenshot izveštaja Narayan Pargaiena u kom se vidi kako izveštava sedeći na ramenima meštanina u oblasti pogođenoj poplavom. Snimak je od tada viral na društvenim mrežama.

Pargaien je na kraju otpušten zbog, kako navodi kompanija, “ozbiljne zloupotrebe položaja”. 

Sa svoje strane, Pargaien je pokušao da objasni kontekst priče o “jahanju”. Rekao je da je bio “primoran” od strane zahvalnih meštana da se popne na ramena jednog od njih. U intervjuu objavljenom na portalu Newslaundry, Pargaien objašnjava okolnosti svoje priče:

We helped him [the victim] with some food and some money and he was grateful to us and wanted to show me some respect, as it was the first time someone of my level had visited his house. So while crossing the river he offered to help by carrying me on his shoulder, between which, I thought of reporting the flood. We offered Rs 50 as well for the help he gave me.

Pomogli smo mu (žrtvi) hranom i sa nešto novca, i on je bio jako zahvalan na tome, i želeo je da mi ukaže poštovanje, jer se prvi put desilo da osoba mog nivoa poseti njegovu kuću. Dok smo prelazili reku ponudio je da mi pomogne noseći me na ramenima. U međuvremenu sam razmišljao o izveštavanju o poplavi. Ponudili smo mu 50 rupija kao nadoknadu za pomoć.

U intevjuu Pargain je optužio i kamermana da je namerno ubacio i žrtvu u kadar dok je snimao kako bi mu uništio reputaciju. Dodao je još i da je snimak u kome se vidi da je on na ramenima meštanina izbrisan iz izveštaja, ali je namerno objavljen na YouTube kanalu kako bi ga oklevetali.

Poplava u oblasti Uttarakhand odnosi zgrade i sela. Foto: Jan Vikas Sansthan (Oxfam India partner). CC BY-NC-ND 2.0

Na svom blogu “The Objective Onlooker” blogerka Arushi Kapoor iznela je satiričan prikaz incidenta. Ona komentariše

Recent Internet sensation, Narayan Pargaien, is a man of high stature. Well, at least that’s what he apparently likes to portray. The video of his report on the Uttarakhand flood is now viral on the Internet..If you haven’t seen it yet, the video is of reporter Narayan Pargaien, doing his job (which as much as I’d like to disagree, is ‘reporting’), atop the shoulder of a man, presumably a flood victim in Uttarakhand.

Anyway, so why do you think the man resorted to what the Internet has termed as ‘inhuman journalism’? Who knows? Maybe Mr. Pargaien was ahead of our time or a literary genius for all you know, metaphorically depicting the ‘burden on the shoulder’ of the man via journo… ahem… floods, yes floods, that took away everything from him. Poetic isn’t he? Or maybe it was just humour he (unintentionally I suppose?) wanted us all to see in a situation where that is the last thing one can offer. Well, whatever floats your boat Mr. Pargaien, or rather, whatever ensures you float.

Skorašnja Internet senzacija, Narayan Pargaien, čovek je visokog ugleda. Dobro, makar on tako želi da se predstavi. Snimak njegovog izveštavanja o poplavi u oblasti Uttarakhad sada je viral na mreži…Ako ga do sada niste videli, snimak prikazuje reportera Narayana Pargaiena dok obavlja svoj posao (koji, ma koliko želela da se ne složim, jeste “izveštavanje”), sedeći na ramenima čoveka, pretpostavljam žrtve iz Uttarakhanda.

Kako god, zašto mislite da je čovek pribegao onom što je na Internetu okarakterisano kao “nehumano novinarstvo”? Ko zna? Možda je gospodin Pargaien ispred svog vremena ili bukvalno genije koji je na metaforički način prikazao značenje izraza “teret na ramenima”;  preko čoveka do novinara…aham…poplave, da poplave, one su mu sve odnele. Poetski, zar ne? Ili je možda to bio samo humor koga je želeo da svi mi vidimo čak i u situaciji u kojoj se najmanje može očekivati. U redu, šta god bilo, šta god vas čini srećnim, gospodine Pargaien…ili bolje šta god vam omogućava da plutate.

Drugi bloger Ramesh Prabhu bio je veoma oštar u svojoj oceni incidenta. Evo njegovog komentara:

The television journalist who towers head and shoulders above the… worst

Televizijski novinar čija glava viri kao toranj nad tuđim ramenima…najgore

Fejsbuk i Tviter  takođe su prepuni komentara i retvitova ovog videa. Ubrzo su druge vesti preuzele globalnu pažnju pa su iz News Expressa pokušali da se distanciraju od rastućih kritika i dotičnog novinara.

Kakogod bilo, sva objašnjenja zlosrećnog novinara završila su raspirujući požar kritika umesto da ga ugase. Kako je Arushi istakla na svom blogu:

All said and done, we are still in a deep, dark, dingy place where the country’s media is concerned. There is still an enormous amount of growing up that the media needs to do. And when it comes to a tiny droplet of a mishap like this one, the Internet will make sure the ghost of your mistakes shadow you forever.

Sve je rečeno i učinjeno, a mi smo i dalje u dubokoj, mračnoj i prljavoj rupi, što se tiče medija u zemlji. Još uvek je pred nama ogromna količina onog što mediji treba da urade kako bi zaista rasli. I kada dođe do, tek male kapi u moru nezgoda poput ove, Internet će se pobrinuti da vas duhovi sopstvenih grešaka prate zauvek.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.