Reakcije afrikosfere na finansijsku krizu u Grčkoj i MMF

Mnogim afričkim blogerima su poznati izazovi s kojima se suočava grčka ekonomija i mere koje su usledile od Međunarodnog Monetarnog Fonda (MMF) da se zaustave dalje štete. Tokom prethodne krize, MMF je predlagao strukturna prilagođavanja afričkim ekonomijama zahvećenih krizom, s različitim ishodima.
Reakcije afričkih blogera se kreću od savetodavnih priča iz prošlih iskustava do lekcija koje treba naučiti za određene regije.

Le petit nègre [fr] primećuje da Evropa nije bila voljna da traži od MMF-a da priskoči u vreme grčke krize. On se pita zašto je to bilo tako teško odlučiti da se zatraži pomoć od MMF-a za jednu evropsku zemlju, kada se nešto slično nedavno desilo u Africi. Evo zašto on misli da su evropske zemlje zabrinute za MMF-ov predlog za Grčku [fr]:

Le twist dans le cas grec et que, comme on ne peux pas dévaluer l’Euro comme on a jadis dévalué le Franc CFA, les dirigeants européens se retrouvent contraints et forcés d’aider d’une manière ou d’une autre la Grèce

U slučaju Grčke, stvar je u tome da postoji jak otpor brzom devalviranju Euro valute, kao što je to bio slučaj za CFA (Afrička finansijska zajednica). Prema tome, evropske vođe su prisiljene da pruže bilo kakvu pomoć Grčkoj.

Isto tako, Lambert Mbela tvrdi da bi, s obzirom na nivo proračunskih deficita u mnogim evropskim zemljama pored Grčke, određena devalvacija za Evro trebala biti uzeta u obzir [fr]:

Admettons quand même que les situations sont similaires : déficit budgétaire, endettement public, taux de chômage élevé, balance commerciale déficitaire, mauvaise gestion des finances publiques, avec comme cerise sur le gâteau, fricotage des données publiques !!!
Sérieux, si c’avait été le Mexique, l’Argentine ou le Burkina-Faso qui présentait de tels manquements, Monseigneur FMI préconiserait déjà une dévaluation « compétitive » et des programmes d’ajustement structurel afin de rétablir les finances publiques.

Hajde da se barem složimo da su uslovi sablasno slični: proračunski deficit, javni dug, visoka nezaposlenost, komercijalni saldo u crvenom, loše upravljanje javnim finansijama i na kraju svega toga, strašni javni podaci!!
Ozbiljno, da je u pitanju bio Meksiko, Argentina ili Burkina Faso, moćni MMF bi već propisao konkurentnu devalvaciju i strukturalno prilagođavanje da pomogne javnim finansijama.

Éric Toussaint objašnjava da bi naizgled čudna odredba MMF-ovih mera prema regijama mogla biti direktna posledica činjenice da južne zemlje ne drže puno vode u procesu odlučivanja u MMF-u[fr]:

l’Afrique subsaharienne occupe une place égale à la France alors qu’elle compte 10 fois plus d’habitants. L’Afrique au Sud du Sahara ne dispose que de deux membres au sein du Conseil d’administration du FMI et ces deux membres doivent exprimer le point de vue de 48 pays [..] Vous imaginez la difficulté des 48 pays africains à se faire entendre si seuls 2 administrateurs les représentent.

Iako regija Subsaharske Afrike ima 10 puta više stanovnika od Francuske, oni imaju istu težinu unutar MMF-a. Regija ima samo dva predstavnika u MMF Odboru guvernera, a oni izražavaju mišljenja 48 zemalja [..] Možete samo zamisliti poteškoće da se čuje glas 48 zemalja kad imaju samo dva predstavnika.

Map glasanja u MMFu po teritoriji iz 2006. na World Mapper CC-license


Musengeshi Katata na Forum Realisance dalje istražuje razloge zašto je grčka kriza prošla neopaženo tako dugo [fr]. Iako je MMF nedavno objavio ooptimističan izveštaj o stanju u subsaharskoj Africi [fr], mmnogi su još uvek skeptični jer je naglasak na ekonomskom rastu, dok mnoga druga pitanja ostaju neodgovorena [fr].

Konačno, Paul Bara iz AfriqueRedaction je je pesimista kada se govori o održivom rešenju za globalnu krizu(fr):

Notre modèle de croissance basé, sur la séquence : crédit – consommation – dette, est obsolète. En second lieu parce que les systèmes politiques et les gouvernements semblent incapables de jeter les bases d’un nouveau modèle de développement [..] Un Krach parait donc inévitable en 2010 puisque comme l’explique Kenneth Rogoff, la défaillance d’un état (ou de plusieurs) paraît inévitable : se posera alors de manière aiguë le problème d’un modèle de croissance totalement inadapté (crise systémique).

Naš sadašnji model rasta zasnovan na: kredit-potrošnja-dug je zastareo. Podršku mu ne pružaju ni politički sistemi ni vlade koje izgleda nisu sposobne da postave temelje novog razvojnog modela […] Zbog toga se čini da je pad u 2010 bio neizbežan, jer, kako Kenneth Rogoff objašnjava, izgleda da je neizbežan neuspeh druge države (ili više njih ): problem ove sistemske krize neodgovarajućeg modela rasta će uskoro postati mnogo jasniji.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.