Evropa: Da li će ACTA sporazum biti usvojen nakon protesta ?

[Svi linkovi upućuju na članke na francuskom jeziku osim ukoliko nije naglašeno suprotno]

Kako se približavao kraj meseca februara 2012.godine angažman napora korisnika Interneta protiv Sporazuma o sprečavanju falsifikovanja, (ACTA), postajao je sve jači. U stvari počeo je da donosi plodove.

Pošto uključuje prekršaj protiv autorskih prava, ovaj međunarodni sporazum, pored toga što se odnosi na intelektualno pravo svojine utiče i na Internet sadržaje.

Debata o ratifikaciji sporazuma, predviđena u Evropskom Parlamentu za 29. februar, odložena je do objavljivanja mišljenja Evropskog suda pravde. Pitanje usklađenosti ACTA sporazuma sa Evropskim komunitarnim pravom izneto je pred Evropski sud pravde od strane Evropske komisije.

Ne ACTA - Strazburg. Fotografija Christophe Kaiser na Flickr, CC-license-BY

Ne ACTA – Strazburg. Fotografija Christophe Kaiser na Flickr, CC-license-BY

Taurillon, “magazin mladih Evropljana-Francuska” opisuje “potpunu promenu stava Evrope o ACTA sporazumu ““:

Si l’avis est négatif, l’ACTA n’a plus aucune chance en Europe. Mais en cas d’avis positif, le recours à la CJUE représente le double avantage de redonner au traité une certaine crédibilité, et de repousser son adoption à une époque suffisamment lointaine pour que la polémique se soit tassée et que l’opinion publique regarde ailleurs.

Ako je mišljenje Evropskog suda pravde negativno Acta sporazum neće opstatu u Evropi.Ako je mišljenje pak pozitivno sama žalba Evropskom sudu pravde predstavljaće dvostruku prednost jer sa jedne strane daje izvestan kredibilitet sporazumu a sa druge strane odlaže implemetaciju sporazuma za momenat kad se javna debata smirila a pažnja javnosti usmerila negde drugde.

Jérémie Zimmermann, suosnivač i potparol la Quadrature du Net poziva članove evropskog parlamenta:

Les eurodéputés doivent résister à la stratégie de la Commission européenne, qui cherche à gagner du temps et à transformer le débat en une simple discussion juridique, et pour cela continuer à travailler au rejet d’ACTA. ACTA vise à imposer une tendance pour une politique globale du droit d’auteur qui est toxique pour l’Internet libre et pour les libertés. Le Parlement européen est le dernier rempart : il doit agir et adopter une position claire et forte, faute de quoi il laissera le champ libre à la Commission pour imposer une répression inacceptable.

Evropski parlamentarci moraju da se odupru strategiji Evropske Komisije, koja pokušava da dobije na vremenu i da debatu svede na pravno pitanje,tako što će nastaviti da rade na tome da se ACTA sporazum odbije. ACTA sporazum ima za cilj da nametne tendenciju u globalnoj politici autorskih prava koja je toksična po slobodu i slobodan internet. Evropski parlament je zadnja linija odbrane:mora da deluje i usvoji čvrst i jasan stav.U suprotnom, ostaviće širom otvoren prostor za Evropsku Komisiju da nametne neprihvatljivu represiju.

Po mišljenu  trucbuntu, ne biti pasivan dok se čeka na presudu suda uopšte se ne dovodi u pitanje:

Les citoyens de toute l’Europe peuvent contacter leurs représentants dans les commissions Commerce International (INTA) et Industrie (ITRE), qui se réunissent cette semaine pour discuter d’ACTA, et leur demander de continuer à travailler au sein de leur commission pour le rejet d’ACTA.

Građani širom Evrope su bili u mogućnosti da kontaktiraju svoje predstavnike u Odboru za međunarodnu trgovinu the International Trade (INTA) i Industriju (ITRE), koji su se sastali 29.februara da raspravljaju o ACTA sporazumu.Mnogi građani su zahtevali od svojih predstavnika da odbiju predlog.

Zvaničan vebsajt Evropskog parlamenta navodi postupke i pitanja ACTA sporazuma koji su predmet pažljivog i temeljnog ispitivanja, i objavio je stranicu pitanja i odgovora pod nazivom ‘Šta treba da znate o ACTA sporazumu“,a radionica Evropskog parlamenta o ACTA sporazumu tema je priče stvorena od strane parlamentarnih službi(link putem Global Voices saradnika Asteris Masouras).

Organizacija AVAAZ podnela je 29.februara peticiju Evropskom parlamentu  sa 2.4 miliona potpisa protiv ACTA sporazuma. Potpisivanje peticija je još uvek u toku:

Nous sommes vraiment proches de la victoire — notre pétition forte de 2,4 millions de signatures a ébranlé les responsables politiques partout en Europe et stoppé les censeurs. La Commission européenne est à présent en position de faiblesse et espère que la Cour de justice donnera son feu vert au traité ACTA en lui soumettant une question juridique très limitée qui recevra certainement une réponse positive.Mais si nous faisons résonner nos voix aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que la Cour examine tous les impacts légaux du traité ACTA et publie un avis qui fera toute la lumière sur cette attaque contre nos droits qu'est ACTA.

Blizu smo pobedi — naša peticija,sa 2.4 miliona potpisa, protresla je odgovorne političare širom Evrope i zaustavila njihove cenzore. Trenutna pozicija Evropske Komisije je slaba i Evropska Komisija se nada da će time što je pred Evropski sud pravde postavila veoma ograničeno pravno pitanje dobiti zeleno svetlo od strane suda što će se najverovatnije i desiti. Ali ako omogućimo da se naš glas čuje danas, bićemo u mogućnosti da navedemo sud da ispita sve zakonske implikacije ACTA sporazuma i objavi mišljenje koje će izneti pred svetlost dana sve posledice koje ACTA sporazum ima po naša prava.
Ne ACTA - Strazburg. Fotografija Christophe Kaiser na Flickr, CC-license-BY

Ne ACTA – Strazburg. Fotografija Christophe Kaiser na Flickr, CC-license-BY

Anti-ACTA stranke nastavljaju da jačaju svoje resurse.Novi protesti su zakazani za 10.mart i torrentnews je objavio spisak,sa ovom molbom:

La liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter pour la compléter 😉

si certains se sentent l’âme d’un reporter- photographe en herbe, nous recherchons également des personnes pour faire un petit article photo du déroulement de la manif, rien de bien compliqué, comme fait ici pour Nice, Marseille,Bordeaux et Strasbourg.

Spisak nije konačan, ne oklevajte da nas kontaktirate kako bi smo ga dovršili 😉

Ako pojedinci vide sebe kao foto novinare u povoju,tražimo ljude da rade kratke priče sa fotografijama koje prate odvijanje protesta ,ništa preterano komplikovano, kao što se dešavalo u Nici, Marseju, Bordou, i Strazburgu.

Da bi ste se upoznali sa detaljima o elementima debate, takođe pogledajte ove postavljene članke sa sajta Tribune objavljenog 29.februara,i Myeurop, 3.marta. Na sajtu Global Voices, pogledajte zakone SOPA/PIPA koji su uspostavili precedent u Sjedinjenim Američkim Država, ovde i ovde. Od početka protesta čini se da je ACTA sporazum izgubio mnogo na političkoj snazi.

Naslov ovog posta inspirisan je krajem članka “La liberté sur Internet : le filtrage de la discorde” objavljenog od strane Istraživačkog Instituta za pravne i informacione studije i komunikaciju (I.R.E.D.I.C.),koji upoznaje sa mogućnostima ograničavanja Interneta u budućnosti i raspravlja o usvajanju ACTA sporazuma.

Orginalni članak na francuskom jeziku je objavljen 4.marta.Više detalja o predlogu ACTA sporazuma možete pročitati u ovim člancima.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.