Slovačka: Drugoklasne mušterije

Poslednjih godina postojanja socijalističke Čehoslovačke, vladala je tipična nestašica dobara u zemlji. Nije da su ljudi bili goli i bosi, i dalje je bilo moguće kupiti osnovne namirnice. Ipak, ako biste zaželeli nešto malo posebnije – recimo, par farmerica – morali biste da odete u specijalne prodavnice i da platite specijalnim bonovima, koje su obični ljudi jedino mogli da nabave na crnom tržištu.

Vlasnici prodavnica su tropsko voće ili kvalitetnije komade mesa čuvali ispod tezge za mušterije koje su oni smatrali dragocenijim, kao što su lekari ili mašinski inženjeri. Većina ostalog sveta morala je da stoji u dugačkim redovima. Na kupovinu automobila ili novog stana čekalo se godinama. Proizvodi sa Zapada – izuzev, možda, sode – bili su retkost.

Izlog prodavnice u Čehoslovačkoj, 1976. Foto: Flickr korisnik docman (CC BY-NC 2.0).

Izlog prodavnice u Čehoslovačkoj, 1976. Foto: Flickr korisnik docman (CC BY-NC 2.0).

Šoping revolucija

Situacija se izmenila nakon revolucionarne 1989. godine, kada su granice otvorene a obližnja poljoprivredna sela u zapadnoj Austriji pretvorena u kupovne centre – što su ostali i danas, kad su strani brendovi i prodavnice snažni igrači na slovačkom tržištu.

Ipak, često se hrana istog proizvođača razlikuje u ceni i kvalitetu u zavisnosti od toga da li je proizvedena za potrošače iz Zapadne ili za one iz Centralne i Istočne Evrope.

Mada kupci možda očekuju da proizvodi iste marke svuda budu i istog kvaliteta, regionalne razlike zaista postoje, sudeći po studiji [svk, .ppt] koju je finansirao slovačko odeljenje Evropske komisije i realizovalo Udruženje slovačkih potrošača.

Od svih proizvoda analiziranih u ovoj studiji, ispostavilo se da je kvalitet Milka Alpine Milk čokolade najdosledniji: nije otkrivena značajna razlika između verzija proizvedenih u Zapadnoj Evropi i onih proizvedenih u Poljskoj. Nemačkim i austrijskim potrošačima, međutim, garantovano je da je čokolada za njih proizvedena od alpskog mleka. Čuvena ljubičasta krava koja snabdeva mlekom Istočnoevropljane verovatno živi negde u Tatrama, sa čim oni nisu bili upoznati.

Regionalne razlike

Kada je u pitanju Koka-kola, razlika je u vrsti šećera koji se upotrebljava. Nemački kao i Češki potrošači dobiće šećer proizveden od šećerne repe, dok će nacijama istočnije od njih u piću biti šećer dobijen iz kukuruza. Kompanija je objasnila [svk] da na taj način snabdeva slovačko tržište jeftinijim proizvodom – i, ako uporedite cene Koka-kole sa tabele u studiji, uverićete se da je to tačno.

Bloger Tibor Pospišil piše [svk] da je šećer od šećerne repe skuplji u Evropi zbog „šećernog lobija” i da većina kupaca ne vidi bitnu razliku u kvalitetu. Štaviše, na taj način slovački kupci dolaze do Koka-kole izvornog američkog kvaliteta.

Bilo je vidne razlike u Nescafé Gold kafi za Zapadnu i Istočnu Evropu – zbog različitih potreba lokalnih kupaca, kako kaže proizvođač [svk].

Ali najznačajnije razlike bile su u začinima koje proizvodi Kotányi, kompanija stacionirana u Austriji. Kupci širom Evrope dobijaju pakovanja slične veličine sa različitom količinom začina u njima i sa veoma različitim cenama po kilogramu. Iako se sve proizvodi u istoj fabrici, pakovanja najgoreg kvaliteta su ona namenjena Bugarskoj: skoro 10 procenata od ukupnog sadržaja bio je samo prah, a u slučaju aleve paprike, nedostajalo je dosta prirodne boje. Portparol kompanije rekao je [svk] da se to dogodilo greškom i, da bi bio uverljiviji, dodao je da su pakovanja proizvedena za austrijsko, kao i za mađarsko i slovačko tržište, imala problema sa nivoom vlage.

U nastavku su odlomci diskusije o novinskom tekstu o rezultatima studije [svk] objavljeni u aprilu 2011. u ekonomskoj rubrici elektronske verzije SME.sk.

freedomman:

If it was just about food, but it also happens with other products, but I always think that it is mainly about the customer, because they import here only that what the customer wants. If the customer does not care about contents, weight, origin and cares only about the price, then the producer will meet his wishes. It's a huge difference between a typical Austrian and a typical Slovak customer. How many Slovak customers are looking at the country of origin? […]

Ovde se radi samo o hrani, ali isto se dešava i sa ostalim proizvodima, ali ja sam uveren u to da je problem u kupcima, jer se uvozi ono što kupci žele. Ako kupca ne zanima sadržaj, težina, poreklo, i zanima ga samo cena, onda će mu proizvođač izaći u susret. Postoji velika razlika između tipičnog austrijskog i slovačkog kupca. Koliko slovačkih kupaca gleda zemlju porekla?
[…]

Jumo (u odgovoru):

I do this [check the country of origin] and others do it as well. And I do not think that Austrian customers pay more attention to these things than the Slovak ones.

Ja to radim [proveravam zemlju porekla] a i drugi. I ja ne mislim da austrijski potrošači vode više računa o tome od slovačkih.

rini17:

My parents grumble that smoked meat is not the same quality it used to be, but the only thing they care about is the price. With contents or taste they deal only when it is impossible to eat it.

Moji roditelji se žale da dimljeno meso nije istog kvaliteta kao nekad, ali samo vode računa o cenama. Na njegov sadržaj ili ukus misle samo kada je nemoguće pojesti ga.

chico34:

It does not matter that food in Germany is of higher quality – here it is more expensive.

Nije bitno što je hrana u Nemačkoj kvalitetnija – ovde je ona skuplja.

hektor22 (u odgovoru):

Official data:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-030/EN/KS-SF-10-030-EN.PDF Please, see page 2 – price index for food. Germany: 111, Slovakia: 80. Food in Germany is nearly 40 percent more expensive.

Zvanični podaci: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-030/EN/KS-SF-10-030-EN.PDF. Molim vas, pogledajte 2. stranu – indeks cena hrane. Nemačka: 111, Slovačka: 80. Hrana u Nemačkoj je za 40 procenata skuplja.

koprolit:

And especially the mentioned Kotanyi… even cheaper brands in Slovakia have higher quality.

A naročito već pomenuti Kotanyi… Čak i jeftiniji proizvodi u Slovačkoj boljeg su kvaliteta.

zed25:

Common knowledge, now already confirmed by laboratory. From personal experience, I can confirm a big difference in quality of chemical components – for example, there is a big difference in baby diapers bought in Austria and here.

Opšte je poznato, a sada je i potvrđeno u laboratoriji. Iz ličnog iskustva mogu da potvrdim da je velika razlika u hemijskom sastavu – na primer, velika je razlika u kvalitetu pelena kupljenih u Austriji i onih kupljenih ovde.

ivan the terrible:

And who is responsible for it, comrades? Show me the guilty ones! Surely, the Western imperialists could be blamed for our own stupidity again! Imperialist companies are giving us second- and third-class goods? But we like to eat them and pay for them!

A ko je za to odgovoran, drugari? Pokažite mi krivce! Zaista, mogli bismo ponovo da krivimo Zapadne imperijaliste za našu sopstvenu glupost! Imperijalističke kompanije nam daju drugoklasne ili trećeklasne namirnice? Ali mi volimo da ih jedemo i kupujemo!

Radike 777:

And that's why I'm buying Slovak products… Unfortunately, sometimes it is a problem to find Slovak products at grocery stores.

I baš zbog toga ja kupujem slovačke proizvode… Nažalost, nekada je problem pronaći slovačke proizvode u manjim prodavnicama.

Grüß Gott:

For the stupid tactics of our merchants there is a simple cure. I'm already shopping in Austria only. Prices are similar, sometimes markedly lower, and quality is markedly better.

Postoji jednostavno rešenje za glupe strategije naših trgovaca. Ja već obavljam kupovinu isključivo u Austriji. Cene su slične, ponekad značajno niže, a kvalitet je značajno bolji.

etrusk:

I was speaking with dairy producers […]. In the era of a Slovak owner, they were using the same recipe as during the communist time. Which meant that cheeses were taking their time to mature and yogurts also were the way they have to be. As soon as a foreign investor stepped in, they introduced a new recipe. Cheese matures in a few hours now…

Razgovarao sam sa proizvođačima mlečnih proizvoda. U vreme dok su Slovaci bili gazde, koristili su iste recepte kao u doba komunizma. Što znači da je bilo potrebno vreme da sir ostari i jogurti su spravljani kako treba. Čim su strani investitori kročili, uveli su nove recepte. Sada sir postane star za nekoliko sati…

statocnesrdce:

Nothing compares to the quality I'm using. It is classic quality of food as during the communist era. Milk, meat, eggs, fruit and vegetables – I'm buying them at local farms that are not under [official] control. Egg yolk is yellow and even my son does not want eggs from the shop. And when milk turns sour, it is possible to drink it as sour milk…

Proizvodi koje ja koristim su bez premca kad je kvalitet u pitanju. To je klasični kvalitet hrane kao u vreme komunizma. Mleko, meso, jaja, voće i povrće – kupujem od lokalnih farmera i ono ne prolazi [zvaničnu] kontrolu. Žumance je žuto i čak moj sin odbija jaja iz prodavnice. A kada se mleko ukiseli, može da se pije kao kiselo mleko…

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.