- Global Voices na srpskom - https://sr.globalvoices.org -

Balkan: Više od polovine stanovništva koristi Internet

Kategorije: Istočna & Centralna Evropa, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija, Digitalni aktivizam, Građanski mediji, Nauka, Obrazovanje, Omladina, Razvoj, Tehnika

Prema poslednjem izveštaju [1], na Balkanu/zemljama bivše Jugoslavije ima više od 10.5 miliona Internet korisnika, što čini 51.7%populacije u regionu [pogledajte tabelu ispod].

Rezultati [2] istraživanja Huge Media [.zip, sr]  , u saradnji sa Markom Tomićem, studentom Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta [3]u Beogradu, pokazuju da Slovenija ima najveću prodornost na Internetu (63.29%), dok Bosna i Hercegovina ima najmanji broj Internet korisnika  (51.76%).

Interesantno je da više od polovine populacije u Srbiji i Hrvatskoj koristi Internet, a autori ovih rezultata smatraju [4]da postoji jedna nepotpuna procena istraživanja u vezi sa korišćenjem Interneta koje je uradio Statistički zavod Republike Srbije (RZS): [5]

…Što se tiče korisnika Interneta, smatramo da procena RZZS nije potpuna i da ne uključuje korisnike mobilnog Interneta. Sa naše strane ne postoji negativna evaluacija istraživanja RZZS. RZZS samo sagledava određeni skup podataka koji nama daje informaciju o određenoj temi ali ne i kompletnoj priči koja nas interesuje.

Facebook je najpopularnija destinacija: preko 70% korisnika Interneta u Srbiji imaju Facebook nalog, a 63% – u Hrvatskoj:

Prosečno vreme provedeno na Facebooku je 25 minuta (u obe zemlje), a prosečan korisnik u Srbiji proverava svoj Facebook nalog 16 puta na dan, dok u Hrvatskoj to čini 13 puta.

[…]

Povećanje broja Facebook korisnika može se dovesti u vezu sa onima koji ovu društvenu mrežu koriste tokom svojih putovanja u Srbiju i Hrvatsku, ali nisu njihovi stanovnici.

Društvena online dinamika i aktivnosti na Facebooku ne razlikuju se mnogo u drugim zemljama na Balkanu. Mi smo prošle godine objavili podatke o mladima u Srbiji [6]koji najviše svog vremena na Facebooku provode komunicirajući sa svojim prijateljima (61%), “lajkujući” njihove statuse (66%), razmenjujući sadržaje i informacije (56%), pišući privatne poruke (47%) i igrajući igrice (22.4%).

Statističke i obrazovne institucije u svakoj zemlji na Balkanu mogle bi generisati i koristiti podatke o relevantnim online aktivnostima kako bi detektovale kritične korisnike i fokusirale se na njih, te da prilagode svoje politike i akcione planove zasnovane na tim podacima.

[7]

Bilo bi takođe interesantno videti starosnu dob korisnika i druge relevantne demografske podatke, kao i analizu online  interakcija na drugim Internet servisima i sajtovima društvenih medija.

Trenutno se među mladima, studentima, nastavnicima i naučnicima u Srbiji radi istraživanje [8] u vezi sa korišćenjem društvenih medija, ali je ono ograničeno i ne može se smatrati uzorkom za celokupnu populaciju na Balkanu. Svaka država bi mogla raditi statističke analize svojih lokalnih podataka.