Kolumbija: Zadovoljstvo i skepticizam zbog Zakona o žrtvama

Desetog juna 2011. godine usvojen je zakon 1448, ili Zakon o žrtvama i vraćanje zemlje za Kolumbiju, čiji je cilj, kako piše Periodismo Umano: „vraćanje ukradene i napuštene zemlje Kolumbijcima koji su interno premešteni, kao i odobravanje popravke, koja uključuje i kompenzaciju, za žrtve nad kojima su narušena ljudska prava kao i međunarodno ljudsko pravo.“

Zakon teži da se oduži žrtvama od 1985. godine, a povraćaj zemlje će biti od događaja koji su se desili od 1991.

Na blogu Atrabilioso se diskutuje da li Zakon treba ili ne treba da potvrdi da u Kolumbiji postoji oružani sukob (jedna od odlika zakona je priznavanje da postoji). U nastavku je ekonomska nadoknada, jedna od osnovnih stavki ovog Zakona, kritikovana jer prema rečima autora:

se están convirtiendo a los muertos de la guerra en Colombia en cheques al portador; es decir que la barbarie se esta convirtiendo en moneda transaccional, lo cual deshumaniza aún más un proceso que ya de por sí era el más inhumano de todos.

poginuli u ratu u Kolumbiji se pretvaraju u menice; odnosno, varvarstvo se pretvara u transakcionu valutu, a to još više umanjuje ljudskost procesa koji je sam po sebi do bio najnečovečniji od svih.


Sofija Buendija posvećuje post razvogoru o Zakonu i iznosi sledeće mišljenje:

Para algunos quizá esas dos millones de hectáreas que serán devueltas a las víctimas no significan más sino un trámite en el congreso. Pero resulta que este acto –suponiendo que los beneficios de la norma funcionen realmente- podría llegar a ser un primer paso para intentar sanar el dolor de muchos colombianos que han vivido el conflicto (Por favor aceptémoslo ya, en Colombia HAY CONFLICTO, hay guerra). Un país NO es viable mientras un gran número de sus habitantes no vivan, sino que sobrevivan cada minuto cargando rencor, odio y dolor.

Možda za neke ta dva miliona hektara zemlje koji će biti vraćeni žrtvama znače samo stepenik više u Kongresu, ali izgleda da taj čin, pod pretpostavkom da beneficije zakona stvarno funkcionišu, može da postane prvi korak u sanaciji bola mnogih Kolumbijanaca koji su preživeli sukob (molim vas da više to prihvatimo, u Kolumbiji IMA SUKOBA, ima rata). Jedna zemlja NIJE za život dok velika većina njenih stanovnika ne živi, već preživljava svakim minutom puneći se rezigniranošću, mržnjom i bolom.

Neka mišljenja koja su mogla da se pročitaju na Tviteru osvrću se na pitanje koliko će se primeniti zakon o vraćanju zemlje, jer je to nešto što može da izazove pohlepu i negativne interese.

Ariel Avila (@ArielArcoIris) piše:

Uno de los principales riesgos de ley de víctimas es que institucionalidad local y regional se encuentra penetrada por mafias que impedirán restitución

Jedan od osnovnih rizika ovog Zakona o žrtvama je što se u lokalnim i regionalnim institucijama nalazi mafija koja će sprečiti vraćanje zemlje.

Emiro Marin (@EmiroMarin) objavljuje link putem kojeg je Nacionalni odbor za žrtve Kolumbije potvrđuje da:

La Ley de víctimas es insuficiente http://goo.gl/fb/RHxbk

Zakon o žrtvama je nedovoljan http://goo.gl/fb/RHxbk

Mada, bilo je i pozitivnih mišljenja. Takvo je mišljenje Luisa Manuela Rivasa (@RivasRegal) koji potvrđuje da:

Con la Ley de víctimas, de llegar a cumplirse, se podrían recuperar las regiones, ya que se renovaría la confianza en una paz duradera.

Zakonom o žrtvama, ako se ispoštuje, moći će da se povrate regije, i povratiće se poverenje u trajni mir.

Povezani linkovi:

- Nalog na Tviteru za objavljivanje ovog projekta, napravljen od strane Predsedništva

- Sudski blog Franskiska Bermudesa Gere objavljuje ceo tekst o Zakonu

- Predsednik Kolumbije, Huan Manuel Santos, putem svog naloga na Tviteru zahvaljuje i čestita Kongresu na usvajanju Zakona

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.