Vanredno stanje u Kolumbiji zbog jakih kiša

Jake kiše šibaju Kolumbiju kao posledica klimatskog fenomena La ninja koji je počeo u 2010. i koji se u 2011. nastavio od marta, dovodeći zemlju u stanje uzbune. Stanovnici 28 oblasti trpe ekstremne poteškoće kao što su poplave, proklizavanje zemljišta i iznenadni rast nivoa reka i uvala, što je ostavilo više od tri i po miliona oštećenih.

Saopštenja su uopšteno izneta na internetu. Na blogu Notisias del Klima (Vesti od klime) skreću pažnju na preventivno stanje uzbune, što je nateralo Direkciju za upravljanje rizičnim situacijama pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravde da objavi stanje uzbune ovog drugog zimskog perioda.
Na svom blogu Los vainasos de Hunukamu, iz grada Kalija, Hunukamu se pita o teškoj situaciji koja se proživljava od 2010.

Como siempre, la gente de este país sigue creyendo que el problema de los damnificados se resuelve solamente mandándoles comida y agua. P**O PAÍS DEL INFIERNO!. Es increíble que haya gente que desde diciembre vive en carpas y arrinconados en polideportivos y escuelas, y hoy estén pasando por lo mismo. ¿Qué diablos hicieron los gobernantes en todo este tiempo?

Kao i uvek, ljudi u ovoj zemlji i dalje veruju da se problem ugroženih rešava samo slanjem hrane i vode. J****A ZEMLJA PAKLA! Neverovatno je da ima ljudi koji još od decembra žive u šatorima i po ćoškovima sportskih sala i škola, i da danas prolaze kroz isto. Šta je, kog vraga, uradila vlast za sve ovo vreme?

Iz grada Ibakea, Karlos Arturo Gamboa, u svom blogu Tutor Virtual postavlja pitanja bivšem predsedniku Kolumbije, Alvaru Uribeu, i dovodi ga u vezu sa ovim tragičnim periodom:

¿Para qué le sirve, al desmantelado general Uribe Vélez, haber invertido la mayor parte del presupuesto nacional en un programa de seguridad democrática durante diez años, hoy cuando el país naufraga en la desidia? Hubiese sido mejor construir un Plan Nacional de Desarrollo pensando en las prioridades de la gran población expuesta a estas catástrofes, no porque ellos lo deseen, si no que por falta de vivienda se ven abocados a construir sus ranchos en los desfiladeros, en las orillas de las quebradas o a la sombra de montañas inestables.

Čemu svrgnutom generalu, Uribeu Velesu, služi to što je uložio većinu nacionalnog poraza u program demokratske sigurnosti kada je danas zemlja borodolomnik zbog lenjosti? Bolje bi bilo da je sastavljen Nacionalni plan za razvoj razmišljajući o prioritetima velikog broja stanovništva koji su izloženi ovim katastrofama. To nije tako zato što oni to žele, već zato što su, zbog nedostatka kuća, primorani da ih grade na puteljcima, obalama uvala ili u senci nestabilnih planina.

Na Fejsbuku se napravilo nekoliko naloga putem kojih se različiti ljudi uključuju u kampanju za solidarnost. Međutim, ova kampanja ima i svoju sopstvenu veb stranicu pod nazivom Kolombia Umanitaria (Humanitarna Kolumbija), koja sarađuje sa Predsedništvom Republike Kolumbije, i koja takođe ima i svoj nalog na Tviteru. Ova društvena mreža je zaposeta od strane mnogih poruka sa različitim mišljenjima. Između ostalog tu je i poruka koja izražavauzmenirenost koju je grupi Kolombia Umanitaria uputio Alehandro Ajure (@Alejoayure) kao odgovor na tvit od Revista Dinero (Časopis Novac) (@RevistaDinero):

Ojalá! Hoy estuvimos en Utica, y no a ido ningún representante de Colombia Humanitaria!!… ¿Dónde están? ¡Que aparezcan!

Daj, Bože! Danas smo bili u Utiki, i nije bilo nijednog predstavnika iz Kolombia Umanitaria!!! Gde su? Neka se pojave!

Luis Armando Erera (@luisarmandohb) dovodi u pitanje i novac kojim raspolaže Kolombia Umanitaria

En términos castizos, se están robando los recursos de Colombia Humanitaria

Prosto rečeno, kradu prihode grupe Kolombia Umanitaria.

. Ugroženi zbog kiša, u improvizovanom konačištu, Sabaneta, Antiokija. Fotografija: Lili Posada

Neki drugi tvitovi izražavaju svoju zabrinutost zbog serije poteškoća koje se preživljavaju u različitim regionima. Karlos Rodriges Arana (@CarlyRodriguezA) kaže:

Muy preocupado con la ola invernal!!! El Rio magdalena en Magangué esta subiendo 10 cm diarios. Colombia necesita de todos!!! Yo ♥ Colombia

Mnogo sam zabrinut zbog zimskog talasa!!! Reka Magdalena u Magankeu svakog dana poraste za 10 cm. Kolumbiji je sve potrebno!!! Ja ♥ Kolumbiju.

Havier Kontreras (@jcontrerasa) situaciju opisuje ovom rečenicom:

Viendo las imágenes de la situación en el país, lo que está viviendo Colombia no es una ola invernal sino una ola infernal…

Gledajući slike u kakvoj se situaciji nalazi zemlja, ono što proživljava Kolumbija nije zimski, već pakleni talas…

Darvin Hose Kuesta (@pecesito_03) u svom tekstu upućuje poziv na pomoć:

Critica la situación por ola invernal en Colombia, y las ayudas nada que llegan en la mayoría de zonas afectadas del país.

Situacija je kritična zbog zimskog talasa u Kolumbiji, a pomoć ne stiže u većini pogođenih zona u zemlji.

Na kraju, Hose Antonio Dasa (@joseplazagarcia) upozorava:

Las Inundaciones y derrumbes por El Invierno en Colombia eran Tragedias Anunciadas…Y para Variar no se hizo nada para prevenirlas

Poplave i kolapsi zbog Zime u Kolumbiji su bile Predviđena tragedija… i ništa se nije učinilo da se spreče.

Fotografija je slikana iz  metrokabla u jednom kraju visoke zone severnoistočnog dela Medeljina, Anitiokija. Jedna kuća je u opasnosti od proklizavanja. Fotografija: Lili Posada.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.