Venecuela: na internetu je prikazana proslava Božanske pastirice

Katolička kultura španskog porekla u Venecueli proslavlja 14. januara praznik Božanske pastirice, što je jedan od naziva za Mariju, majku Isusa Hrista. Najbitnije mesto za ovu proslavu je grad Barkisimeto, u provinciji Lara, na severoistoku zemlje. Tih dana, za vreme proslavljanja, mnogi blogeri Venecuele su se podsetili i podelili priče i zanimljivosti o tradiciji, koje su od ovog praznika načinile jednu najznačajniju kulturnu proslavu. Isto tako, Fejsbuk i Tviter su bili puni fotografija i blagoslova povodom ove tradicije, u čemu nije mogla ni da izostane rasprava o politici koja izgleda ne prestaje da prožima svakodnevnicu zemlje.

Svakog 14.januara oko milion i po vernika se okuplja da okiti Božansku pastiricu u jednoj od najvećih procesija u Venecueli. Fotografija Hoakina Ferere, Demotix copyright

Svakog 14.januara oko milion i po vernika se okuplja da okiti Božansku pastiricu u jednoj od najvećih procesija u Venecueli. Fotografija Hoakina Ferere, Demotix copyright

Prema Vikipediji:

Los larenses la veneran con especial cariño y devoción, regalándole sombreros y trajes de telas preciosas, algunos de ellos encargados a los modistos más afamados del mundo, motivo por el cual muchas personas comentan que no hay mujer en Venezuela que tenga un vestuario más lujoso que el de la Divina Pastora de Barquisimeto

Ljudi iz provincije Lara je obožavaju posebnom ljubavlju i privrženošću, poklanjajući joj šešire i odela od dragocenih materijala, od kojih su neki povereni napoznatijim svetskim modnim dizjanerima. Zbog toga mnogi ljudi komentarišu da ne postoji žena u Venecueli koja ima dragoceniji garderober od Božanske pastirice od Barkisimeta.

Na blogu Simplemente Venecuela (Jednostavno Venecuela) se govori o poreklu ove tradicije u Venecueli:

Para 1736, el párroco de Santa Rosa encargó a un famoso escultor que le hiciera una estatua de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, por equivocación, en lugar de la Inmaculada, llegó al pueblo la imagen de la Divina Pastora. El párroco quiso devolverla, pero por mucho que lo intentaron, no pudieron levantar el cajón donde habían colocado la imagen. Desde ese momento se considero lo sucedido como una señal de que la Divina Pastora quería quedarse entre ellos.

Paroh Santa Rose je 1736. unajmio jednog poznatog vajara da napravi statuu Bezgrešnog začeća. Međutim, greškom je, umesto Začeća, stigla statua Božanske pastorice. Paroh je želeo da je vrati, ali koliko god da su pokušavali, nisu uspevali da podignu kutiju u kojoj se nalazila statua. Od tog trenutka taj događaj se smatrao kao znak da je Božanska pastorica želela da ostane među njima.

Profebelja na blogu Venesuela i su istoria (Venecuela i njena istorija) priča kako su se pripisivana čuda, onoj koju su već smatrali zaštitnicom grada, uvećala kada je od nje zatražena pomoć tokom epidemije kolere koja je 1856.godine harala gradom:

El mismo 14 de enero, al terminar la procesión y entrar la imagen a la Iglesia; el curita Macario exhortó a la multitud que le pidiera a la Divina Pastora que terminara la peste (…)

Istog 14. januara, nakon završetka procesije i ulaska statue u crkvu, sveštenik Makario je savetovao brojne stanovnike da se moli Božanskoj pastirici da okonča sa kugom (…)

La imagen recorrió en los días posteriores todos los templos de la ciudad (hoy se hace lo mismo en dos meses), y al finalizar este recorrido el padre Macario Yépez cayó enfermo del cólera, y su muerte marcó el fin de la epidemia.

Statua je narednih dana prošla sve hramove u gradu (danas se isto dešava u dva meseca), i na kraju ovog obilaska, otac Makario Jepes se razboleo od kolere, i njegova smrt je obeležila kraj epidemije.

Hoakin, u Venesuela de Atanjo (Venecuela od davnina) još malo govori o tome u čemu se sastoji dinamika proslave:

A las cuatro de la mañana del día 14 desde el Obelisco sale un grupo de trotadores, para estar presentes a las cinco de la mañana en el inicio de los oficios religiosos con varias misas que culminan a las once, para luego salir en la majestuosa procesión de las mas concurridas del mundo en dirección a la Catedral

14. januara, u četiri sata ujutru iz Obeliska izlazi grupa konjanika, da bi u pet časova stigli na početak religioznih svečanosti uz razne mise koje kulminiraju u jedanaest, a potom izašli u veličanstvenoj procesiji, jednoj od najposećenijih u svetu, i uputili se u pravcu Katedrale.
Slika Hoakina Ferere, Demotiks copyright

Slika Hoakina Ferere, Demotiks copyright

Vernici su i putem Tvitera učestvovali u tradiciji:

@williammorles (Viljam A. Morales):

Hoy pasa la Divina Pastora por mi casa.

Danas Božanska pastorica prolazi pored moje kuće.

@AdrianitaMendez (Adriana Mendes):

Divina Pastora en tus manos lo dejo!

Božanska pastorice, ostavljam u tvojim rukama!

@yancarlopez (Jankar Lopes):

Hoy es el dia mas maravilloso de mi vida,GRACIAS DIVINA PASTORA por el favor concebido… (sic)

Danas je najlepši dan mog života, HVALA BOŽANSKOJ PASTORICI na ispunjenoj želji…

@francescaaa1995 (Franseska Ramires):

buenos dias! estoy feliz feliz feliz!!! divina pastora gracias por escucharme!

Dobar dan! Ja sam srećna, srećna, srećna!!! Božanska pastorice, hvala što si me čula!

Na kraju, takođe je došlo i do politčke rasprave zbog posete pojedinih predstavnika opozicije trenutne Vlade. To je prikazano na televizijskom kanalu Globovision, što su neki prihvatili, dok su ostali na to gledali sa negodovanjem:

@laurelisaferrer (Laurelisa Ferer):

Q buenas las entrev a los politicos de oposicion q visitaron a la divinapastora, q diferente el discurso, se percibe tanta paz!@carlaangola

Kako dobri intervjui političara opozicije koji su posetili Božansku pastoricu, kako drugačiji govor, primetan je veliki mir! @carlaangola

@dalpac (Daniel Pabon):

+1 RT @silmaririvas: Da náuseas el empeño de politizar la procesión de la Divina Pastora por parte de @buenasnoches

+1 RT @silmaririvas: Smuči se napor da se procesija Božanske pastirice politizuje od strane @buenasnoches

@WilfreddyBarco (Vilfredi Barko):

@carlaangola La procesión de la DivinaPastora no es algo político, muy bien que asistan pero para la proxima ponganse limites.

@carlaangola Procesija Božanske pastorije nije nešto političko, dobro je što učestvuju samo sledeći put da postave neke granice.

Dobar deo proslave je prenet na internet putem fotografija i snimaka koji su zabeležili tradiciju poslednjih godina. Sa ovim, jedna proslava, koja je skoro čitav vek privlačila vernike, prerasta u pokret koji kombinuje veru i tehnologiju i koja, pored toga, pokušava da prikaže verovanja i običaje koji karakterišu multikultularnost zemlje.

http://www.youtube.com/watch?v=oO0irHGaHmU&feature=player_embedded 

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.