- Global Voices na srpskom - https://sr.globalvoices.org -

Kazahstan: Blogeri diskutovali o religiji

Kategorije: Centralna Azija & Kavkaz, Kazahstan, Građanski mediji, Religija

Zbog toga što Kazahstan nema jasnu politiku o religiji, postalo je pravilo da svi polažu pravo na svoje viđenje vere. Kao što je bilo pre 20 godina, niko zaista nije uznemiren ovim mnoštvom pogleda, što je dokazano u debati o religiji i tradiciji, koja je nedavno vođena na blogosferi.

Ovu debatu je podstakao ples Kara Zhorga, koji je poslednjih godina postao popularan u zemlji.

Urimtal [1] piše [kaz]:

Mislim da Kara Zhorga nije samo ples, nego fenomen koji je ujedinio naciju. Čak i Kazahstance koji žive u inostranstvu. Kada naša vlada opisuje iseljenike sa ne tako blistavim terminima, Kara Zhorga je jedna vrsta odgovora na takvu kritiku.

Orken [2]  je napisao post o ovoj temi [kaz]:

Recimo da ples ima korene u mongolskoj ili kalmikijskoj kulturi, ali mi smo oni koji su ga napravili nacionalnim brendom. Mongoli, Kinezi i Kalmikijci nisu ni na koji način zamerili. Zbog toga ja mislim da je kratko pamćenje koje imaju mnogi od nas znak neznanja kada je reč o tradiciji ili koje nam čak donosi Islam kao jedna suprotna sila.

U 2011, Kazahstan će predsedavati organizacijom Islamske konferencije. Ne tako davno, postojala je jedna diskusija [3][kaz] o “potencijalnom zakonu koji bi zabranio nošenje headscarves.” Malimetter.org potvrđuje ove izveštaje, [4]i ukazuje na uzrok, tj. na ono što radi zamenik ministra obrazovanja i nauke Mahmetkali Sarbyev [kaz]:

“Kazahstan je multikonfesionalna država. Ako dozvolimo ljudima da nose hidžab, onda će se sutra 30 studenata u jednom razredu pojaviti noseći nešto drugo – i to neće voditi ničemu dobrom,” objašnjava on.

Timurr [5]  piše da će taj zakon biti neustavan, pošto Ustav garantuje slobodu religioznog izražavanja [kaz]:

“Uzevši [u obzir] sve što se sada dešava, mislim da naši zvaničnici i ministri nisu nesvesni da idu protiv zakona. Ali, ako je ovo slučaj, zašto oni to rade?” 

Originalni  post [6] je objavljen na neweurasia.net [7]