Venecuela: stripovi pronalaze svoje mesto na Vebu 2.0

Strip je deo umetnosti koja je u Venecueli generalno potcenjena, ali je, što je ironično, ona bogato očuvana. Umetnici, koji se povezuju putem stripa i njegove sposobnosti da se slike ilustruju na brz i originalan način, delaju više unutar interneta nego preko izdavača. Stoga, veliki deo borbe autora i novih pristalica stripa u Venecueli se zasniva na traženju jasnog i vidljivog prostora gde se izražavaju brojne vizije sveta, pogotovo urbanog.
Tako grupe kao što su Urbani mitski stripovi i Blogsup osvajaju prostor na Vebu 2.0 kako bi predstavili dela i upoznali javnost sa njima. Među različitim pristalicama, mišljenjima, publikacijama i utiscima unutar ovog rasprostranjenog sveta, zajednički je jedan standard: strip u Venecueli zahteva i zaslužuje pažnju, radoznalost i poštovanje.
U okviru tradicije i humorističkog stila koji se sa lakoćom raspoznaje kod venecuelanskog karaktera, grafički komičari kao što su Horhe Blanko, Pedro Leon Sapata i njegova učenica Rajma su veoma prisutni kroz umetnička dela koja se mogu videti u Karakasu i kroz različite publikacije.
Kolektivni nostalgični blog Kada sam bio momak podseća na „Brodolomnika“ Horhea Blanka:

La Tira Cómica del Náufrago nos contaba en una sola imagen sin palabras la vida del solitario personaje por alargar su estancia en la abandonada isla. Su autor Jorge Blanco, nació en 1945 y ha desarrollado una exitosa carrera como diseñador, humorista, dibujante, ilustrador y escultor, recibiendo importantes reconocimientos en su país y en el exterior. Además de crear al Náufrago es el autor de los dibujos de la imagen corporativa del Museo de los Niños en Caracas.

Strip o Brodolomniku nam je u jednoj jedinoj slici bez reči ispričao o životu usamljenog lika da bi se produžio njegov boravak na napuštenom ostrvu. Njegov autor Horhe Blanko, rodio se 1945. i razvio je uspešnu karijeru crtača skica, humoriste, crtača, ilustratora i vajara, primajući značajna priznanja u svojoj zemlji i u inostranstvu. Pored toga što je stvorio Brodolomnika, on je autor crteža korporativnog imidža Muzeja dece u Karakasu.

O Sapati, blog Venecuelanac je… kaže:

Como si no bastara su constante discurso artístico y su manera caprichosa de opinar a través de sus trazos y pinceladas, Pedro León Zapata es el autor de “Conductores de Venezuela”, gigantesco mural de cerámica de más de 1500 metros cuadrados de superficie, que ilumina parte del perímetro norte de la Universidad Central de Venezuela en la ciudad de Caracas.

Kao da nije dovoljna njegova stalna umetnička komunikacija i hirovit način pri iznošenju mišljena kroz svoje linije i četkice, Pedro Leon Sapata je i autor dela „Vozači Venecuela“, gorostasnog murala od keramike i više od 1500 kvadratnih metara površine, koji osvetljava deo severnog perimetra Centralnog univerziteta u gradu Karakasu.

Mural „vozači Venecuele“, slika korisnika flickra ruurmo, upotrebljena pod licencom Atribución-LicenciarIgual 2.0 Genérica de Creative Commons

Mural „vozači Venecuele“, slika korisnika flickra ruurmo, upotrebljena pod licencom Atribución-LicenciarIgual 2.0 Genérica de Creative Commons

Ipak, ove figure, koje su ispunjene šaljivom i gorkom kritikom, nalaze se na početku i u nastavku jednog reda umetnika koji se pojavljuju i nestaju u venecuelanskim novinama. U okviru ovih tihih, ali i dalje pristurnih, vetarana ističu se predstave ljudi u stripovima Omara Krusa, koji je postao popularan pre skoro dve decenije po svom komičnom stripu El rančito (Mali ranč). To je najpoznatije delo ovog umetnika i moglo se pronaći u nedeljniku El Kamaleon, uz ostale dokaze oštre kritike vlasti koje su prethodile Ugu Čavesu.
Prema uvodnim rečima autora u njegovoj knjizi:

El ranchito siempre necesita algo; acomodar la tubería, repasar el techo, levantar la pared… es en tiempos de campañas presidenciales que nos viene una esperanza… pero lo único que nos queda es nuestro rancho empapelado con los afiches y las promesas de los candidatos que más nunca volvieron por el cerro. A la voz que habla desde el ranchito la acompaña un personaje llamado mi negra; esa compañera que nos motiva a seguir luchando y que nos alienta diciéndonos: ‘no te preocupes, agún día nos mudaremos’.

Rančiću stalno nešto treba; nameštanje cevi, popravka krova, podizanje zida… nada nam se javlja u vreme izbora… ali jedino što nam preostaje jeste naš ranč oblepljen plakatima i obećanjima kandidata koji se više nikada ne vrate u brda. Glas koji progovara sa ranča pripada liku pod nazivom “moja crna”; ova drugarica nas motiviše da nastavimo sa borbom i bodri govoreći nam: “ne brini se, jednog dana ćemo se preseliti.”

Objavljeno uz dozvolu autora

Jedan snimak na Jutjubu pokazuje Omara Krusa kako radi radi na svom liku zasnovanom na idealima jednog od njegovih heroja: etika, moral, snaga, vrednosti, domovina, hrabrost, odanost:

Sa druge strane, putem interneta Planeta Stripova Venecuela namerava da prikazuje „desnu stranu priče“. U svom provokativnom predstavljanju autor kaže:

Página con contenido altamente Derechista, lo cual puede resultar ofensivo para audiencias de izquierda. Se recomienda DISCRECIÓN AL LEERLA. Esto significa, que si eres de idiotología Izquierdista y no te gusta lo que sale publicado en mi página, puedes ejercer cualquiera de estos 2 derechos: Hacer como el Avestruz, es decir, pasar de mi página y buscarte una con contenido más acorde a tus intereses, y el otro; comentar y quedar como un idiota, lo cual ustedes ejercen BRILLANTEMENTE.

Stranica sa izrazito desničarskim sadržajem, što može biti uvredljivo za publiku levice. Preporučuje se DISKRECIJA PRI ČITANJU. To znači, da ako pripadaš levičarskoj ideologiji i ne dopada ti se ono što je objavljeno na mojoj strani, imaš prava da učiniš jedno od sledeća dva: ponašaš se kao noj, odnosno, da izađeš sa moje stranice i potražiš neku čiji sadržaj više odgovara tvojim interesovanjima, ili da komentarišeš i ostaneš tu kao neki idiot, nešto što vi radite BRILJANTNO.

Takođe, obojen političkim bojama opozicije, sa malo humora i u vezi sa svakodnevnim životom nalazi se Garabatos (Škrabotina) Enrija Kasanove, ilustratora i grafičkog dizajnera.
Sledeći talas dolazi pokrenut novim umetnicima i njihovom vizijom usmene urbane tradicije. Urbani mitski stripovi je dokaz ovih fenomena kroz važne likove povezane mitskom i legendarnom fascinacijom prema usmenoj tradiciji regiona. U blogu koji sadrži sve to kaže se:

…Se plantea el estudio de personajes que se han catalogado como mitos o historias orales de gran potencial tanto imaginativo, como de indagación del contexto, con la finalidad de contribuir con el estudio del imaginario; e historias orales surgidas en Venezuela. Buscamos generar una conexión con la memoria y los personajes potenciales de nuestro propio contexto.

…Planira se proučavanje likova koji su se klasifikovali kao mitovi ili usmena pripovedanja od velikog potencijala, kako putem imaginacije, tako i ispitivanjem sadržaja, sa ciljem da se doprinese istraživanju imaginarnog, ali i usmenim pripovedanjima proisteklim iz Venecuele. Želimo da ostvarimo vezu između sećanja i potencijalnih likova našeg sadržaja.

Projekat se odnosi na razvijanje antiherojskih figura. Na primer, Mačera je jedan čudesan duh lokalnog spiritualizma (povezan sa Santerijom) i jedna od likova koji se najviše pojavljuje na blogu. Takođe nazvan i Sveti Malando (venecuelanski izraz za „kriminalca“). Kult Mačere je sažet u aktivnosti koje se vrše oko razvitka lika u svetu stripa. Blogsup pravi pregled publikacije:

En general es una lectura bastante interesante, se trata de un personaje -mitad realidad y mitad leyenda- del que no sabía mucho y del que sólo había escuchado debido a esta publicación. Machera fue un criminal que tenía por costumbre ayudar a la gente de su barrio, se le recuerda por acciones como robar farmacias para regalar medicinas a los pobres. Tras una muerte violenta a mano de la justicia, su fama no hizo sino crecer hasta convertirse en leyenda, mucha gente pide favores y milagros a su espíritu.

Generalno u pitanju je jedno prlilično zanimljivo čitalačko štivo. Radi se o jednom liku – pola isitinom pola legedarnom – o kome se nije mnogo znalo i o kome se pročulo zahvaljujući ovoj publikaciji. Mačera je bio kriminalac koji je imao običaj da pomaže ljudima iz svog kraja. Pamte ga po akcijama kao što je krađa po apotekama da bi poklonio lekove siromašnima. Nakon što je od ruke pravde nasilno oskončao život, njegova slava je nastavila samo da raste dok se nije pretvorila u legendu, pa mnogi od njegovog duha traže pomoć i čudesa.

I još jedan projekat sa mitološkim i fantastičnim sadržajem se nastavlja u blogu Sr Roghera, pod nazivom Fantastična Venecuela:

…Un macroproyecto que comprende las áreas de ilustración, animación gráfica, música e interactividad para la realización de un juego interactivo multimedia basado en los aspectos míticos e históricos del folklore venezolano. La finalidad de dicho juego es incorporar esta temática pedagógicamente al campo del entretenimiento.

…Makroprojekat koji obuhvata oblasti ilustracije, grafičke animacije, muzike i interaktivnosti za realizaciju jedne interaktivne multimedijalne igre zasnovane na mitološkim i istorijskim aspektima venecuelanskog folklora. Cilj pomenute igrice je ubacivanje ove pedagoške tematike u oblast zabave.


Svet stripova i slika teži građenju simbola radi jednog identiteta koji želi da bude viđen kao sopstven i raznolik. Novi strip se takođe kombinuje sa novim venecuelanskim estetskim talasom koji pokazuje da se njegova priroda meša u delima koja teže osveženju lokalnih saznanja i zahvalnosti u različitim bojama i na najdinamičnije načine. Međutim, ostaje i dalje veliko pitanje u vezi sa uvek promenljivom vizijom prošlosti. I tako, takođe, ostaje misterija ljudskih dimenzija junaka Venecuele i borbi zbog čega strip prevazilazi ograničenja nezahvalnosti venecuelanskog izdavačkog sveta.

Od Laure Vidal. Objavljeno 22. oktobra 2010.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.