Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Peru: Kampanja za sprečavanje zatvaranja biblioteke o Amazonu

Juan Arellano iz Globalizado [es] izveštava o kampanji za sprečavanje zatvaranja biblioteke u Iquitos, Peru , koja je usredsređena na materijal o Amazonu. Ova biblioteka je druga najznačajnija biblioteka posvećena ovoj temi u Latinskoj Americi.