Ekvador: „Čist Kito“ kampanja protiv gume za žvakanje

Istorijski centar. Slika korisnika flickra Nelsona Piedre upotrebljena pod licencom Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 Genérica de Creative Commons

Istorijski centar Kita. Slika korisnika Nelsona Piedra sa Flickr-a, upotrebljena pod licencom Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 Genérica de Creative Commons

Da li ste pomislili koliko Opštinu košta uklanjanje jedne zalepljene žvake na ulici? Hiljade dolara se troši na čišćenje ulica, uz pomoć posebne tehnologije, u borbi protiv svakodnevnog običaja da se žvakaća guma baci na zemlju. Opštinska vlada i škole u Kitu su počele kampanju uklanjanja žvaka sa poda i vraćanja čistoće glavnom gradu.

Očekuje se da će kampanja „Čist Kito” ukloniti nekih 230.000 žvaka bačenih u istorijskom centru grada. To je deo projekta Zdrava baština koji teži očuvanju naslednih dobara prvog grada, pored Krakova u Poljskoj, koji je od strane Uneska proglašen za kulturnu baštinu čovečanstva.

Desio se “cenzus” žvaka i stotine studenata ih je na ulicama kredom zaokruživalo. Neke su brojke iznenađujuće:

800 estudiantes de 40 planteles educativos identificaron gomas de mascar en varios sitios del centro histórico. Cada chicle es retirado en 10 segundos.Miles de chicles marcados con tiza en el suelo de la plaza de Santo Domingo, en el centro, son removidos con dos hidrolavadoras, que utilizan agua a 150 grados centígrados de temperatura. El conteo determinó que hay un total de 47 042 chicles en la plaza de Santo Domingo y entre 10 y 15 chicles por m2 en la Plaza de la Independencia. El valor de una goma de mascar es de 5¢. En 2009 el retirar este dulce de piedras y calles costó $1,96, por metro cuadrado.

800 učenika iz 40 škola je pronašlo žvakaće gume na različitim mestima istorijskog centra. Svaka žvaka je uklonjena za 10 sekundi. Hiljade žvaka označenih kredom na tlu Trga Santo Domingo, u centru, su uklonila dva aparata perača, u kojima se koristi voda od 150 stepeni toplote. Brojanje je utvrdilo da ima ukupno 47 042 žvaka na Trgu Santo Domingo i između 10 i 15 žvaka na 1 m2 na Trgu nezavisnosti. Cena jedne žvakaće gume je 5 centi. U 2009. uklanjanje ove jedne gume sa trotoara i ulica je koštalo 1,96 dolara po metru kvadratnom.

Istorijski centar opisuje kampanju u kojoj podjednako učestvuju odrasli, omladina, dečaci i devojčice.

Funcionarios de la Administración Centro pusieron agua y limpiaron los geranios de los balcones de su edificio; limpiaron vidrios y recogieron la basura de las calles circundantes: Chile, Guayaquil. De igual manera funcionarios de la Alcaldía hicieron su parte en la Plaza Grande, Palacio Arzobispal y calles circundantes.

Funkcioneri iz Administracije centra su dali vodu i očistili geranijume sa balkona njihovih zgrada; očistili su stakla i pokupili đubre sa ulica u okruženju: Čile, Gvajkil. Isto tako, zvaničnici iz Gradske skupštine su dali svoj doprinos na hotelu Plasa Grande, Nadbiskupskoj palati i obližnjim ulicama.

Na Tviteru, Edgaretsa (@edgaretsa10) pokazuje slike:

Niños contando la cantidad de chicles arrojados en la plaza en la campaña Quito Limpie cito http://yfrog.com/2r19usdj

Deca prebrojavaju bačene žvake na trgu u okviru kampanje Čist Kito http://yfrog.com/2r19usdj

Anhel Sančes (@AngelSanzC) je ponovo postovao na Tviteru o kampanji:

RT @revistavistazo: #Quito Limpiecito. Campaña para sacar alrededor de 200.000 chicles pegados en el suelo del Centro Histórico || lampara!

RT @revistavistazo: #Quito Limpiecito. Kampanja za skidanje oko 200.000 žvaka zalepljenih na podu Istorijskog centra || strava!

Kako pokazuje sledeći snimak, „Čist Kito” je inicijativa čišćenja grada koja pokreće ideje, volju i meša odrasle i decu.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.