Peru: dve kandidatkinje se bore za mesto gradonačelnice Lime

Ove nedelje, 3.oktobra, u čitavom Peruu se održavaju regionalni i opštinski izbori 2010 i referendum FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda – Nacionalni fond stanovanja). U četvrtak, 30. septembra, održana je većina završnih mitinga izbornih kampanja. Uz ostale mere predostrožnosti, od petka je već na snazi takozvani „Sušni zakon“ koji zabranjuje prodaju alkoholnih pića kako bi se garantovala ispravna realizacija ovih izbora.
Iako ima skoro 10 kandidata (9 ih je u trci, a jedan je nepodoban) za mesto gradonačelnika glavnog grada, Lime, u glavnoj trci su dve dame: Lurdes Flores Nano i Susana Viljaran de la Puente, koje imaju najviše izgleda da budu sledeća gradonačelnica Grada kraljeva. Shodno tome kojoj partiji pripadaju, Lurdes se predstavlja kao nastavljač dela aktuelnog gradonačelnika Lime, Luisa Kastanjede, (PPC – Narodno hrišćanske stranke), dok Susana predstavlja levičarsku opciju, koja se malo pežorativno naziva „kavijarska levica“. Kampanja je bila žestoka i mada je Lurdes Flores prema istraživanjima neko vreme vodila, ipak kada je kandidat Aleks Kouri diskvalifikovan, Susana Viljarana je prema istim istraživanjima počela da se penje, da bi pre nekoliko nedelja dostigla prvo mesto.
U tom trenutku politička kampanja se zagrejala, uz širenje ilegalno snimljenih razgovora i optužbi svakakve vrste sa obe strane. Iako je danima ovo bila glavna vest u medijima, to nije zaista doprinelo jednoj ozbiljnoj debati u kojoj su planovi za razvoj grada najbitniji. Sa druge strane, ovo su jedni od ideološki najpolitizovanijih optštinskih izbora poslednjih godina u Limi. Sa tim u vezi novinar Edgardo de Noriega iznosi svoje mišljenje na blogu Miselanea (Mešavina):

Hay un hecho para el futuro que es evidente. Un triunfo de Susana Villaràn la convierte en una lideresa de una corriente progresista que significaría una opción de gobierno importante. Lo que precisamente en este momento no existe. El pensamiento de izquierda con caudal electoral importante. … Lo que se plantearía es una izquierda democrática que cree en la empresa privada y en la economía de mercado con visos sociales. Lo que representa el Presidente Lula en Brasil y Michelle Bachelet en Chile.

Postoji jedna očigledna činjenica koja se tiče budućnosti. Pobeda Susane Viljarane pretvara je u vođu progresističke struje koja bi značila bitnu opciju za Vladu. Upravo ono što u ovom trenutku ne postoji. Ta levičarska misao o bitnom biračkom toku. … Ono što bi se stvorilo jeste demokratska levica koja veruje u privatne kompanije i tržišnu ekonomiju, društveno priznatu. To je isto ono što predstavljaju predsednik Lula u Brazilu i Mičelje Bačelet u Čileu.

U ponedeljak, 27. septembra, održana je debata između dve pomenute kandidatkinje. Očekivanja su bila velika i mada je to bila prilika da se čuju generalni tokovi njihovih planova za opštinsku Vladu, takođe je bilo i optužbi, naročito sa Lurdesine strane. Susana je izbegla da na njih direktno odgovori. Ovo je prouzrokovalo da, na primer, Huan Šeput sa bloga Mate Pastor proglasi Lurdes Flores kao pobednicu debate.

Lourdes, desde el primer minuto, mostró sus cartas. Eligió su estrategia potenciando su fortaleza, la experiencia parlamentaria. Jugaba también a su favor el hecho de no tener nada que perder. Y Susana parece que optó por la vieja técnica del bambú, la de ser flexible ante la tormenta. Pero eso no funciona en un debate, donde no sólo se confrontan propuestas sino se mide el temperamento de los adversarios. … El debate lo ganó Lourdes, de lejos. Habrá que ver si le permite ganar la elección.

Lurdes je od prvog trenutka pokazala svoje karte. Izabrala je strategiju, ojačavajući svoju odbranu. To je njeno skupštinsko iskustvo. Takođe, u njenu korist je išla i činjenica da nema šta da izgubi. Dok izgleda da je Susana izabrala staru tehniku bambusa, da bude fleksibilna pred olujom. Ali to ne funkcioniše u jednoj debati, gde ne samo da se suprotstavljaju predlozi, već se i premerava temperament protivnika. …Pobedu na debati je odnela Lurdes, iz daleka. Videćemo da li će joj to omogućiti pobedu na izborima.

Silvijo Rendon sa bloga Gran kombo klub pokušava da analizira čemu ta očigledna razlika u ponašanju tokom debate:

Lourdes Flores fue a atacar y Susana Villarán fue a defender. La agresividad de Flores y la bonhomía de Villarán no son condiciones existenciales ni una cosa de principio para ninguna de las dos candidatas, sino que responden a sus diagnósticos y estrategias sobre cómo ganar la elección. Cuando Villarán estaba en 2% de intención de voto comenzó atacando con las declaraciones juradas y Cataño, aquí. … Ahora que tendría 42% de intención de voto un ataque de este tipo, según la otrora atacante, sería ilegítimo. ¿Y si no tuviera 42%? Seguramente ahí la veríamos atacando, respondiendo; en otra actitud. Lo mismo a Flores.

Lurdes Flores je došla da napada, a Susana Viljaran da se brani. Agresivnost Floresove i dobrodušnost Viljaranove nisu egzistencijalni uslovi niti stvar principa ni za jednu od kandidatkinja, već odgovaraju njihovim dijagnozama i strategijama o pobedi na izborima. Kada je VIljaranova imala 2% glasova, napadala je sa izjavama zakletvi i Katanjom, ovde. …Sada kada ima 42% glasova, jedna vrsta ovakvog napada ne bi bila legitimna. A šta bi bilo da nema 42% glasova? Sigurno bismo je videli u nekom drugom svetlu, kako napada i odgovara. Isto kao Floresova.

Potom ocenjuje šta svaka kandidatkinja predstavlja i kako ovo utiče na glasače čiji politički kandidati ne učestvuju ili koji su neopredeljeni:

En el debate se vio a una Lourdes Flores macartista, conservadora, hablando de orden, anti-sindicalismo, anti-estatismo, etc. Valores de las derechas. A Villarán, que evalúa que ya tiene el voto de izquierdas, se la vio generalista, inclusiva, buscando el centro político. Para el votante fujimorista, por ejemplo, creo que Flores será definitivamente la más atractiva. … Para el votante aprista, mitad y mitad. La mitad conservadora del Apra le irá a Flores, la mitad progre a Villarán … En general, creo que con este debate, Flores impacta relativamente más que Villarán sobre el voto a los candidatos pequeños y en los indecisos

Tokom debate videli smo jednu makartističku Lurdes Flores, konzervativku, kako priča o redu, antisindikalizmu, antisocijalizmu, itd. To su vrednosti desnice. Sa druge strane, tu je Viljarana, koja ocenjuje da već ima glasove levice. Videli smo je kao osobu sa opštim stavovima, koja nije isključiva, tražeći politički centar. Verujem da će za pristalicu Alberta Fuhimorija, na primer, Lurdes biti privlačnija… ali za pristalicu Narodne američke revolucionarne alijanse (APRA-Alianza Popular Revolucionaria Americana) šanse su pola – pola. Polovina Alijansinih konzervativaca će glasati za Floresovu, a polovina za Viljaranovu. … Generalno, mislim da sa ovom debatom Floresova relativno više od Viljaranove utiče na pristalice manjih kandidata i neodlučne glasače.

Naravno, na one koji već znaju kome će dati svoj glas i čije su simpatije nepromenjene, rezultat debate nije puno uticao. Husto Pačari sa bloga La verdad kon toda el alma (Istina iz sve duše) ubacuje u jedan od svojih postova komentar jednog korisnika foruma dnevnog lista La republika:

Lourdes es una política vieja, escucharla es como escuchar los argumentos de García o de cualquier otro político con mañas y defendiendose con argumentos que no son más que calunmias. Yo creo que si eso es lo que se evalúa ganó Lourdes, pero como en realidad yo y muchas personas queremos un cambio, y justamente un cambio del tipo de políticos que tenemos, en realidad Lourdes perdío, para mí es lo mismo que otros políticos corruptos, a pesar de que no iba a votar por ella la respetaba, pero realmente lo único que generó es que YO al igual que mucha gente reafirmaramos nuestro compromiso por el cambio, cambio que para nosotros es Susana Villarán.

Lurdes je stara političarka. Slušati je, isto je kao i slušanje argumenata Garsije ili bilo kog drugog lukavog političara kako se brani argumentima koji nisu ništa više do klevete. Mislim da ako je to ono što se ceni, onda je pobedila Lurdes. Ali kako zapravo ja i većina ljudi želimo promene, i upravo promenu vrste političara koje imamo na vlasti, u stvari je Lurdes izgubila. Za mene je to isto što i korumpirani političari jer, iako nisam hteo da glasam za nju, poštovao sam je. Ali ustvari jedino što je uspela jeste da JA, kao i mnogi drugi, ponovo potvrdimo naš potrebu za promenom, promenom koju za nas predstavlja Susana Viljaran.

Sa druge strane, u vezi sa učestvovanjem obe kandidatkinje u jednom kvizu na lokalnoj televiziji (snimak), Isabel Gera sa bloga Las burbuhas rekargadas (Napunjeni mehuri) se pita:

Si en vez de candidatAS tuviéramos a dos HOMBRES encabezando las preferencias de los votantes, ¿los habrían invitado a hacer el ridículo en esa cosa tan parecida a la “noche de talentos” de concurso de belleza? Tanto discurso proequidad de género y de estas cosas por las que se hace pasar a las candidatas (con el pretexto del show de beneficencia) nadie dice nada

Da umesto dve kandidatKINJE imamo dva MUŠKARCA koji se bore za naklonost glasača, da li bi njih pozvali da se blesave u nečemu kao što je izbor lepotica “noć talenata”? Nakon tog razgovora o jednakosti polova , pa opet kroz šta moraju da prolaze ove kandidatkinje (sa izgovorom za dobrotvorni šou) i niko ništa ne govori.

Kao što možete da zamislite kampanje su silovito dospele na internet ali bez uspeha da im to postane glavno odredište, ili da neko poveruje da to jeste. Fejsbuk strana Fuerse sosijal (Društvena snaga), stranka koju predstavlja Susana Viljarana u ovom trenutku broji 2485 fanova (treba napomenuti da veb strana nije ažurirana od 9. septembra); lična Fejsbuk strana Viljaranove broji 4783 prijatelja (pretpostavljamo da je tako zbog ograničenja od 5000 prijatelja), a njena veb strana je i ažurirana. Zvanična strana Lurdes Flores na Fejsbuku ima 8567 fanova, dok strana Unidad nasionala (Nacionalno jedinstvo), napravljena zbog izbora, broji 1627 fanova. Veb strana Narodno hrišćanske stranke (EL Partido popular cristiano – PPC), integrisana od strane Nacionalnog jedinstva, ne sadrži mnogo podataka i one koji je posete upućuje na stranu Lurdes Flores. Ona sadrži mnogo više podataka i veza za druge sajtove. Treba istaći da je u određenom trenutku internet strana NHSa bila hakovana od strane simpatizera Viljeranove, što bi moglo da objasni njen trenutni običan status.
Različite državne i privatne institucije su, sa svoje strane, pokazivale inicijativu da građanin glasa uz više informisanosti o kandidatima i planovima njihovih Vlada. Konačno, i na neki način anegdota, kako izgleda da će skoro sigurno žena biti sledeći gradonačelnik Lime, neće biti prva, jer je Anita Fernandini de Naranho već bila gradonačelnica od 1963. do 1964.

Slika korišćena u ovom članku je od korisnika Chimi Fotos na Flickr i korišćena je pod licencom CC od Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.0 Genérica.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.