Rusija: Obustavljen krivični postupak protiv opozicionog blogera

Dmitri Soloviev, photo by hro.org

Dmitri Soloviev, photo by hro.org

Prvi slučaj krivičnog gonjenja u Rusiji  protiv blogera Dmitrija Solovjeva ima srećnu završnicu. Posle dve godine istrage i tri socio-lingvističke procene, eksperti nisu pronašli nijedan dokaz “podsticanja mržnje protiv policije i oficira ruske bezbednosne službe”.

Solovjeva pobeda je, međutim, pre izuzetak nego pravilo. Nije sud pronašao da Solovjev nije kriv, nego je to učinilo tužilaštvo. Ono je obustavilo krivični postupak protiv blogera posle shvatanja da on u svakom slučaju ne bi uspeo. Ali, presedan je ustanovljen. Bloger nije osuđen, a od toga je važnije da Služba državne bezbednosti (FSB) i pripadnici  policije nisu mogli biti definisani kao “društvene grupe”.

Dvadesetpetog marta 2008. godine, Dmitrij Solovjev, korisničko ime Demon77, opozicioni bloger iz Kemerova, jednog industrijskog grada u Sibiru, bio je optužen  za “podsticanje mržnje, animoziteta i omalovažavanja pripadnika Službe državne bezbednosti (FSB) i Policije (Zloglasni stav 1 člana 282 Krivičnog zakona Rusije). Osnova za optužnicu se promenila tako da su Solovjevi postovi bili protumačeni samo kao kritika političke situacije u zemlji. Iako su oni trenutno dostupni samo njegovim prijateljima,  još uvek se mnogo citiraju.

Nevolje su počele pre četiri godine kada je Solovjev pozvan u regionalnu kancelariju FSB na informativni razgovor. Posle toga prijatelji su ga upozorili da je bio svrstan na neku vrstu FSB liste za “posmatranje”. Solovjev je siguran da razlog za krivični postupak nisu bili njegovi postovi na blogu, nego njegova aktivna građanska pozicija. On veruje da su njegovi tekstovi postali njegova “Ahilova peta”.

U jednom od postova koji su kasnije navođeni kao dokaz za njegovu mržnju, Solovjev je pisao:  

Вы уверены, что лучший способ общения с гражданином – это когда у гражданина завязан рот. Хорошо, вы заткнули ему рот, Вы связали ему руки и привязали ноги к стулу. И что же Вы получили? Вот это Вы называете суверенной демократией? Вот это Вы пропагандируете на всяких международных форумах какдостижение стабильности? Нет, Вы боитесь. Вы дрожите, что все узнают, во что Вы превратили свободную страну за восемь лет. Сколько безвинных сидят в СИЗО, годами дожидаясь несправедливого приговора. Сколько покалечено и сколько убито в ОВД, из которых выбивали признания в том, чего не совершали – и всё ради ежемесячных показателей борьбы с преступностью. А сколько Вы уже забили в планы по двести восемьдесят второй? Савва Терентьев – это обкатка методов? Сколько таких Савв Вы готовы принять в свои железные объятья?

Вот Ваш успех борьбы с экстремистами: с начала года уже 37 убийств по Москве на национальной почве. Впрочем, Вы этого и добивались: нагнетая страх, легче внушить обывателям собственную незаменимость.

Jeste li sigurni da je najbolji način da jednog građanina tretirate građaninom samo onda kada on ćuti. Vrlo dobro, vi zapušavate njegova usta, vežete njegove ruke i noge za stolicu. Šta ste dobili? I vi to nazivate demokratijom? To je ono što na različitim međunarodnim forumima promovišete kao dostignuće stabilnosti? Ne, vi ste uplašeni. Vi se bojite da će svi videti šta ste sa jednom slobodnom zemljom uradili tokom poslednjih osam godina. Koliko nevinih ljudi je u zatvorima, godinama čekajući na svoje presude. Koliko ljudi je ubijeno u policijskim stanicama dok su prisiljavani da priznaju nešto što nisu uradili. I sve to je urađeno kako bi se povećao broj mesečnih podataka o borbi protiv kriminala. […] Ovde je vaš uspeh u borbi protiv ekstremista: 37 ubijenih na nacionalnoj osnovi od početka ove godine. To je ono što pokušavate da postignete: lako vam je da ubedite ljude da ste nezamenljivi kada povećavate njihov strah.

Krivični postupak protiv Solovjeva pokrenut je 11. avgusta 2008. godine pošto je optužnica prošla birokratsku proceduru u tužilaštvu. Policija je pretresla njegov stan i zaplenila lap-top, mobilni telefon i nalepnice udruženja “Oborona” čiji je član bio (kasnije su te stvari bile vraćene, izuzev Solovjevog kompjutera iz kancelarije. Dvadesetog avgusta grupa blogera je u Dimitrijevu odbranu organizovala online kampanju tvrdeći da optužnica nije pravno utemeljena i da je protivustavna . Livejournal post je u Dimitrijevu odbranu prikupio više od 600 komentara. Solovjev se uverio da mu je  konkretna javna akcija na kraju pomogla. 

Dalji proces u krivičnom postupku je opisan u jednoj sudskoj rezoluciji objavljenoj 31. decembra 2009, godinu dana nakon  pokretanja postupka. Bloger Oleg Kozllovski je objavio njenu skeniranu kopiju. Rezolucija pokazuje mehanizam  postupka koji bi mogao biti korišćen protiv bilo koga ko kritikuje vlast u Rusiji. Dokaz o podsticanju mržnje protiv  FSB i pripadnika Policije prvobitno je bio pronađen uz pomoć socio-lingvističke procene.

Prva procena je definisala Solovjevo postovanje kao propagandu. Eksperti, međutim, nisu bili sigurni da li policajci i oficiri FSB predstavljaju karakteristične društvene grupe i zatražili su dodatnu sociološku procenu.

Ta dodatna procena, urađena 1. decembra 2008, ukazivala je na to
da se policajci i oficiri FSB mogu smatrati društvenim grupama. Izveštaj je predlagao “naučno” objašnjenje postojanja društvene grupe policajaca:

Сотрудники милиции и ФсБ являются социальными группами, так как обладают отличительными признаками социальных групп: выполняют общественно значимую функцию и объединены сходными знаниями и навыками, чувством идентичности с профессией и другими ее представителями. В текстах статей присутствует негативный образ социальных групп сотрудников милиции и ФСБ.

Policajci i oficiri FSB su društvene grupe zato što poseduju karakteristične znakove društvenih grupa. One vrše značajnu društvenu funkciju i ujedinjene su sličnim znanjima i veštinama, kao i osećanjem pripadnosti profesiji i drugim predstavnicima grupe. Postoji negativan imidž ovih grupa u postovima.

Međutim, Solovjevi advokati su zahtevali i treću procenu. Ona je bila urađena u septembru 2009. godine od strane eksperata iz Federalnog centra za pravnu medicinu na Moskovskom i Tomskom univerzitetu.
Izveštaj treće procene je imao dva značajna zaključka. Prvo, ovi eksperti su dokazali da su prethodne procene bile pogrešne i da ne postoje takve društvene grupe kao što su “policajci” i “oficiri FSB”. Drugo, nema negativnog imidža  u Solovjevim postovima i oni nisu podsticali mržnju prema  vlasti. Na tim osnovama tužilaštvo je odbacilo Dimitrijevu krivicu i obustavilo postupak.

Odgovarajući na Global Voices-ovo pitanje da li, posle svega  namerava da nastavi da piše tekstove na Livejournal,  Soloviev kaže:

Буду, только это уже будет повзрослевший Дмитрий Соловьев.

Da, hoću, ali ću biti odrasli Dmitri Soloviev.

Odgovarajući na Global Voices-ovo pitanje da li će praktikovati samo cenzuru, Dmitri je rekao:  

В некотором смысле самоцензура есть всегда, она ограничивается
морально-этическими рамками. Но как показало время, еще на это влияет жизненный опыт и реальная загрузка по времени. Скажу, что сейчас опыта у меня стало больше, а времени свободного меньше. Но мои жизненные принципы и взгляды на общество не изменились. Я считал и считаю до сих пор, что права человека и гражданина, которые прописаны в Конституции, являются неотъемлемой ценностью, что демократия является наиболее цивилизованной формой государственного устройства.

Надеюсь, что в будущем не только я повзрослею, но и наше гражданское общество как главный сдерживающий фактор бесконтрольной власти.

Теперь, я могу снова не боясь говорить фразу, запавшую с детства:
Да пребудет с нами Сила!

Na izvestan način, samocenzura je uvek prisutna i moralno i etički je određena. Ali, kao što je vreme pokazalo, postoji takođe životno iskustvo. Reći ću da sada imam više iskustva i manje slobodnog vremena. Ali, moji životni principi i pogledi na društvo se nisu promenili. Ja sam uvek smatrao i smatram da su građanska i ljudska prava zapisana u Ustavu neotuđive vrednosti i da je demokratija najcivilizovanije uređenje.
Nadam se da se u budućnosti neću samo ja razvijati, nego da će se naše društvo [i Global Voices] razvijati i da će postati glavna prepreka nekontrolisanoj vlasti.

Blogeri su sa oduševljenjem primili vest o okončanju postupka. Najveći broj njih je samo prosleđivao tu vest. Neki su bili detaljniji:
alexey_ivanov:

Dobra vest. Još jedna dobra vest bi mogla biti ukidanje člana 282

nik_sud:

Još uvek postoje razumni, pravedni i pošteni eksperti.

Uloga anonimnih eksperata u Solovjevom postupku je bila kritična. Neodređenost ruskih zakona obično ide u korist vlasti koja koristi termine “ekstremizam” i “društvena grupa” u njihovim najširim značenjima kako bi opravdali optužnicu. Kao što je pokazao Solovjev slučaj, lokalni eksperti su nastojali da sarađuju sa tužilaštvom i bili su za to da rezultat bude donet nakon socio-lingvističke procene. Federalni eksperti koji su manje zavisni od regionalne Policije i tužilaštva, u ovom slučaju su prezentovali razumniju presudu.

Druga značajna karakteristika ovog postupka je da sud nije proglasio Solovjeva krivim, nego da je lokalno tužilaštvo obustavilo proces protiv blogera. Pošto je dokazano da policajci i oficiri FSB nisu društvene grupe, ovo nije bila sudska presuda, ali se na rezultat procene može podneti žalba.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.