Kambodžanska kolonija obolelih od side

Razne grupe za ljudska prava su optužile vladu Kambodže da je osnovala de fakto koloniju obolelih od side preseljenjem četrdeset porodica sa HIV-om i sidom u jedno selo 25 km od Pnom Pena.

Porodice su živele u Borei Keili u Pnom Penu. Izbačene su iz svojih domova kako bi se oslobodio prostor za novi plan urbanističkog razvoja kambodžanske Vlade. Ove porodice sada žive u selu Tuol Sambo.

Porodice se žale na svoju situaciju u “selu side”:

Bez adekvatnog sanitarnog sistema i tekuće vode, ova oblast ne može da predstavlja medicinsko prihvatilište za pacijente inficirane HIV-om, kojima je potrebna individualna pažnja i nega.

Osobe inficirane HIV-om koje žive u ovom selu kažu da nisu dobile nikakvo zvanično priznanje prava vlasništva nad starim kućama niti nadoknadu od vlade za njih.

Bloger Details are Sketchy želi da sazna ko je od nadležnih odgovoran za ovaj drastičan potez:

Ko je odgovoran za ovu odluku? Zadatak je medija da to saznaju. A tužioci bi trebalo da počnu sa pripremom parnice. Ako je nešto sigurno, to je da će ovo preseljavanje za posledicu imati smrt barem jednog od onih četrdesetoro HIV-pozitivnih. U pitanju je, u najboljem slučaju, ubistvo iz nehata, ako ne i pravo ubistvo s predumišljajem.

Organizacija “Globalna mreža osoba koje žive sa HIV-om” poziva vladu Kambodže da se posveti humanitarnim pitanjima izbačenih porodica:

* Da prestane sa preseljavanjem porodica sa HIV-om na lokaciju Tuol Sambo.
* Da poboljša uslove u Tuolu Sambo kako bi se postigao minimum standarda za odgovarajući smeštaj, čistu vodu i kanalizaciju.
* Da obezbedi nesmetan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući tu i antiretrovirusnu terapiju, terapiju oportunističkih infekcija, primarnu i kućnu zdravstvenu zaštitu.
* Da radi sa relevantnim agencijama i konsultuje sa porodicama koje se već nalaze u Tuolu Sambo kako bi se rešila trenutna važna pitanja u vezi sa smeštajem, zdravstvom, bezbednošću i zapošljavanjem, i njihovim ponovnim uključivanjem u društvo na način koji štiti njihova prava i živote, i
* Da transparentnim i pravičnim procesom odabira odredi pravo za dobijanje stambenog prostora u Borei Keili, i da dopusti kvalifikovanim porodicama da se odmah usele. Onima za koje se utvrdi da nisu kvalifikovani, nadležni treba da obezbede adekvatan smeštaj.

U svom članku na portalu Global Health, Alana Šaik reaguje:

Meni ovo deluje kao klasičan primer situacije u kojoj se prema obolelima od side ponaša kao da su potrošna roba. Oni će u svakom slučaju umreti, smatra se, tako da nema razloga da im pružimo kvalitetno lečenje. Ali oboleli od side su i dalje ljudska bića, sa pravima i znanjima i kapacitetom da žive ispunjenim životom. To što se prema njima odnosimo kao da nisu ljudi ne donosi dobra nikome.

Preko stotinu međunarodnih i domaćih grupa se obratilo pismom premijeru Hun Senu i ministru zdravlja Mam Bunhengu u kojem se apeluje na Bunhenga da obezbedi bolji tretman izbačenim porodicama:

Uslovi za stanovanje u Tuolu Sambo su veoma loši u smislu prostora, bezbednosti od požara i sanitarnog sistema. Stanovnici su nagurani u metalne šupe sa lošom ventilacijom u kojima se prže tokom dana. U šupama, okruženim otvorenom kanalizacijom, ne postoje kuhinje niti tekuća voda, a tu je samo jedan javni bunar koij treba da opsluži sve izbačene porodice.

I dok se za ostale beskućnike iz Pnom Pena planira preseljenje u zidane kuće na susednoj lokaciji u Tuolu Sambo, porodice sa HIV-om iz Borei Keile su smeštene u lošije stanove, koji se od ostalih izdvajaju zidovima i krovovima od zelenog rebrastog metala. Još pre nego što su izbačene porodice tamo preseljene, meštani su zelene šupe prozvali “selo side”.

Životni uslovi u Tuolu Sambo predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno kod ljudi sa ugroženim imunitetom. Za osobe sa HIV-om ovakav rizik može da bude opasan po život. Stanovnici kažu da je vrelina u loše provetrenim metalnim šupama toliko jaka da uglavnom ne mogu da borave u svojim sobama tokom popodneva i da se boje da će antiretrovirusni lekovi koje koriste propasti na vrućini.

Stanje izbačenih porodica nije bilo dobro ni u kućama u kojima su ranije živeli, kao što se da videti na ovom snimku sa portala The Hub:

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.